KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace o zveřejnění Žádosti o proplacení výdajů z PRV pro 8. kolo příjmu žádostí

28/01/10

– opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie

 

Na webových stránkách SZIF/Program rozvoje venkova/OSA IV Leader byl zveřejněn formulář „Žádosti o proplacení výdajů“ v elektronické podobě včetně instruktážního listu pro vyplnění žádosti pro 8. kolo příjmu žádostí :

 

Informace ke stažení

 

Zdroj: SZIF