KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Antibiotika před inseminací?

05/01/10

Ošetření dojnic antibiotiky před inseminací nemělo vliv na frekvenci zánětů dělohy

 

Intrauterinní aplikace antibiotik před inseminací nezlepšuje plodnost u dojnic, jak prokázaly výsledky aktuálního amerického výzkumu, který se uskutečnil na Cornellově universitě ve státě Ithaca. V rámci studie bylo testováno, zda ošetření antibiotiky v rámci hormonálního programu kontroly plodnosti může snížit tlak choroboplodných zárodků a tím přispět ke zlepšení výsledku inseminace.

 
Druhý týden po otelení byly všechny plemenice vyšetřeny na onemocnění dělohy. Následně byla zvířata stejnoměrně rozdělena do dvou skupin – stejný počet dojnic s příznaky nemocnění dělohy a bez nich. Všechny krávy byly 37. den po otelení ošetřeny první dávkou hormonu prostaglandinu F2 alfa. O týden později byly všechny plemenice opět vyšetřeny a kravám z pokusné skupiny byla aplikována antibiotika.

 
Tímto léčebným zákrokem nedošlo u plemenic ani ke zlepšení výsledku inseminace ani ke zkrácení času potřebného k zabřeznutí. A nebyl zaznamenán ani žádný signifikantní vliv na výskyt zánětů dělohy.

Antibiotika vor der Besamung? DLG-Mitteilungen, 2009, č. 11, s. 10

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny