KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny navrhl navýšit národní podpory na rok 2010 – oprava

08/12/09

Zdroj: MZe

 
 
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny při zasedání dne 4.12.2009 schválil navýšení pro dotační programy zemědělství o 200 milionů korun na rok 2010. Díky navýšení by se národní podpory dostaly na úroveň loňského roku. Navýšení bude schvalovat Poslanecká sněmovna v rámci schvalování státního rozpočtu.

 

 

Finanční prostředky určené na dotační programy pro rok 2010 by tedy vycházely nově z celkového finančního limitu ve výši 1,1 mld. Kč, respektive 850 mil. Kč dotací na neinvestiční dotace a 250 mil. Kč dotací na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (kapitálové výdaje).

 
Dotační programy zemědělství pro rok 2010 obsahují programy, u nichž je kladen důraz na prvky agroenvironmentálního charakteru (např. biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, podpora budování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách, podpora restrukturalizace ovocných sadů); dále programy na podporu ozdravování polních a speciálních plodin (např. podpora prostorových a technických izolátů množitelského materiálu); programy zaměřené proti rozšiřování nebezpečných nákaz hospodářských zvířat (např. nákazový fond) a programy, jejichž přínos nelze přímo kvantifikovat a přesto jejich existence je pro jednotlivé komodity nezbytná (např. podpora včelařství, udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat).

 
Dotační programy jsou účelové programy sloužící k  podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. U každého programu je uveden účel a navrhovaný finanční limit. Dotační programy i jejich účel včetně rozsahu finančních prostředků schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

 

V tabulce naleznete detaily k jednotlivým podporám a jejich výši.

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality