KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Začal platit registr PRTR

14/12/09

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek umožňuje bezplatný a snadný přístup k informacím o znečišťování. 

Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (PRTR protokol) vstoupil v platnost 8. října 2009, tedy 90 dní poté, co byl ratifikován v šestnácti státech. Protokol je klíčovým dokumentem v oblasti stanovení struktury a rozsahu registrů znečišťování. Zároveň garantuje veřejnosti, že smluvní strany musí zajistit bezplatný a snadný přístup k informacím o znečišťování.

Česká republika úspěšně dokončila ratifikační proces dne 12. srpna 2009. Protokol je pro ČR platný od 10. listopadu 2009. V ČR jsou požadavky protokolu naplňovány prostřednictvím integrovaného registru znečišťování, který poskytuje veřejnosti informace od roku 2005. Více informací naleznete na stránkách www.irz.cz.

Odpady, 2009, č. 11, s. 4

Zdroj: Agronavigátor.cz