KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výkonnost dojnic může mít vazbu na genetiku

08/12/09

Američtí vědci porovnávali u dojnic spotřebu krmiva a vody s výší jejich přírůstku živé hmotnosti s cílem selektovat výkonnější jedince.

 

 

Vědci z University of Missouri by měli být v nedaleké budoucnosti schopni pomoci chovatelům skotu identifikovat zvířata, která se vyznačují schopností rychleji přibývat na váze a zároveň konzumovat méně krmiva.

 
Výsledky aktuální studie prokázaly, že některé dojnice konzumovaly až o třetinu krmiva méně v porovnání se svými stádovými kolegyněmi a dokáží účinněji využít přijatou energii pro svoji záchovu a růst. Tyto výkonnější plemenice se přitom na první pohled ničím nelišily od ostatních. Vědci zabývající se genetikou skotu zjistili, že hmotnostní přírůstek ovlivňuje DNA a teoreticky by mělo být možné produkovat krávy, které na jednotku přírůstku spotřebují o 40 % krmiva méně. Snem vědců je dokázat chovatelům identifikovat tato výkonnější zvířata, aby chovatelé mohli snížit náklady na krmení až o 40 %.

 
Tomuto speciálnímu biologickému fenoménu na buněčné úrovni se vědci začali intenzivně věnovat před dvěma roky. Zjistili, že mitochondrie u některých zvířat syntetizují ATP rychleji a účinněji než u ostatních a tím i dosahují dříve pocitu nasycenosti a přestávají dále přijímat krmivo. Vědci determinovali, že rychlejší syntéza ATP je způsobena rozdíly v proteinech, které vytvářejí koloběh přenosu elektronů v mitochondriích. Vědci se domnívají, že odhalili genetickou podstatu výkonnějších dojnic. Dalším krokem bude tato fakta ověřit.
 

Stádo potenciálně efektivních dojnic bylo sledováno na univerzitní South Farm Agricultural Experiment Station s cílem zmapovat jaké konverze krmiva mohou dosáhnout. Spotřeba krmiva a vody byla u sledovaných dojnic snímána automaticky. Každá dojnice byla vybavena elektronickým identifikačním snímačem umístěným v ušním boltci. Počítač zaznamenával každou návštěvu krmného stolu, její délku a množství zkonzumovaného krmiva. Podobně byla sledována i spotřeba vody. Na základě získaných dat počítač následně vypočítává metabolickou účinnost. Bude potřeba přibližně dva roky na to, aby bylo k dispozici dostatek informací k ověření zda testované stádo dojnic opravdu vykazuje větší efektivitu.  

     
Cow efficiency may have genetic links Feedstuffs, 81, 2009, č. 39, s. 12 – 13

Zdroj: Agronavigátor.cz