KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

03/12/09

Zdroj: MZe

Ročník 2009


SBÍRKA PŘEDPISŮ

ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
Citace: 427/2009 Sb. Částka: 136/2009 Sb.
Na straně (od-do): 7016-7019 Rozeslána dne: 2. prosince 2009
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí;Ministerstvo zemědělství
Datum přijetí: 19. listopadu 2009 Datum účinnosti od: 1. ledna 2010
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
338/1992 Sb.
Předpis mění:
412/2008 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

427
VYHLÁŠKA
ze dne 19. listopadu 2009,
kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamukatastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenamizemědělských pozemků

Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí stanoví podle § 17 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. a zákona č. 483/2001 Sb.:

Čl. I
Vyhláška č. 412/2008 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, se mění takto:

1. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" v níže uvedených položkách katastrálních území průměrná základní cena v Kč/m2 zní:

(Seznam není v digitální podobě)
2. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" se slovo "Kobylá" nahrazuje slovy "Kobylá nad Vidnavkou", slovo "Lažíšťka" se nahrazuje slovem "Lažišťka", slova "Podskalí II" se nahrazují slovem "Podskalí", slovo "Temelinec" se nahrazuje slovem "Temelínec" a slova "Vysoká u Kosovy Hory II" se nahrazují slovy "Vysoká u Kosovy Hory".

Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:
Ing. Šebesta v. r.

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky