KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko MZe k definici trestného činu pytláctví v novém trestním  zákoníku

15/12/09

Zdroj: MZe

Stanovisko MZe k definici trestného činu pytláctví v novém trestním zákoníku
V posledních dnech se začaly objevovat spekulace o tom, že nový trestní zákoník s platností od 1.1.2010 ztíží postihování pytláctví a povede k jeho nárůstu. Zároveň bylo poukazováno na řadu doprovodných problémů, které nový trestní zákoník nepřináší, ale naopak řeší.
14.12.2009

Tisková zpráva
 

V Praze 14. prosince 2009

 
Stanovisko MZe k definici trestného činu pytláctví v novém trestním zákoníku
 
 
V posledních dnech se začaly objevovat spekulace o tom, že nový trestní zákoník s platností od 1.1.2010 ztíží postihování pytláctví a povede k jeho nárůstu. Zároveň bylo poukazováno na řadu doprovodných problémů, které nový trestní zákoník nepřináší, ale naopak řeší.
 
Nový trestní zákoník, zpřesňuje a upravuje dikci zákona, při rozlišení trestného činu a přestupku při pytláctví. Zároveň rozlišuje tento trestný čin ve stádiu pokusu (přípravy) nebo dokonaného činu, není tedy pravdou, že by nový trestní zákoník nepostihoval přípravu tohoto trestného činu. U každého případu, podle jeho nebezpečnosti bude posouzeno zda jde o přestupek nebo trestný čin.
 
Je zároveň pevně stanovena finanční hranice 5.000 Kč, od které je již pytláctví trestným činem. Určení hodnoty ulovené zvěře, je pak věcí znaleckého posudku v průběhu šetření trestného činu. Praxe ukazuje, že myslivecká stráž v drtivé většině závažných případů povolává policii ČR a postupuje v součinnosti s ní.
 
Všechny tyto faktory nejsou rozvolněním zákona ani usnadněním pytláctví, jedná se o pevnější ukotvení tohoto jednání v zákoně.
 
Podrobné stanovisko ministerstva zemědělství k problematice naleznete zde.
 
 
 
 
Petr Vorlíček
Tiskový mluvčí MZe

Zařazeno v Aktuality