KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Se stafylokokovými enterotoxiny nemáme v ČR problém

15/12/09

Z veterinárních kontrol, které se konaly od letošního května, vyplynulo, že v sýrech v tržní síti žádné stafylokokové enterotoxiny nebyly zjištěny. Proč jsme se zaměřili zrovna na tyto enterotoxiny?

 

Proto, že dosavadní vyšetření byla pouze ojedinělá a spíš na základě podezření. A proč právě sýry? Protože zde jde o typ potravin, kde je vyšší pravděpodobnost výskytu. V celkem 200 vzorcích ze supermarketů z celé ČR nebyl zjištěn ani jeden pozitivní nález.

 

Monitoring probíhal v období od 1. května do 30. září 2009. Vzorky sýrů byly odebírány v supermarketech v osmi městech s nejvyšším počtem obyvatel pro získání informací o ohrožení nejširší části spotřebitelů v ČR. Vyšetřovali jsme zejména měkké a pařené sýry v Praze, Plzni, Brně, Ostravě, Olomouci, Liberci, Českých Budějovicích  a v Ústí nad Labem.

 

Celkem bylo ve Státních veterinárních ústavech v Praze, Jihlavě a Olomouci vyšetřeno 100 vzorků měkkých sýrů a 100 vzorků pařených sýrů, přičemž počty vzorků pro jednotlivé laboratoře byly proporcionálně rozděleny dle počtu obyvatel vybraných měst ve spádové oblasti jednotlivých veterinárních ústavů.

 

Pro stanovování stafylokokových enterotoxinů v sýrech byla použita nejnovější verze evropské screeningové metody pro jejich stanovení (stafylokokové enterotoxiny A – E) v potravinách vypracovaná referenční laboratoří EU (AFSSA, Paříž, Francie).

 

V rámci monitoringu bylo tedy celkem vyšetřeno ve třech laboratořích 200 vzorků z ČR, Slovenska, Polska, Německa, Francie a Rakouska. Všechny sýry byly vyrobeny z tepelně ošetřeného mléka. Většina vyšetřovaných sýrů byla vyrobena z kravského mléka, pouze 4 sýry (původ Francie) byly z  mléka kozího.

                                               

Přehled vyšetření

 

Jak vyplývá z tabulky, v žádném z 200 vyšetřených vzorků nebyla přítomnost stafylokokových enterotoxinů zjištěna. Tento výsledek potvrzuje všeobecně vysokou úroveň bezpečnosti potravin na českém trhu. Je však třeba si uvědomit, že případné neodpovídající skladování sýrů je vždy rizikové. Je tady třeba upozornit, že takovýchto dobrých výsledků lze dosáhnout jen za podmínek správného skladování, dodržování chladicího řetězce a samozřejmě i za podmínky dobře fungujícího státního veterinárního dozoru.

 

Výsledky monitoringu potvrdily též význam tepelného ošetření mléka jako významného faktoru pro prevenci výskytu těchto toxinů v mléce a mléčných produktech. Pro srovnání ve Francii, která je známá produkcí sýrů i z nepasterovaného mléka, je údajně Staphylococcus aureus (a jeho toxiny) na prvním místě (70 %) žebříčku agens vyvolávajících onemocnění z potravin pro kategorii mléko a mléčné výrobky. Podobné zkušenosti mají na Slovensku u sýrů vyrobených z tepelně neošetřeného ovčího mléka.

 

Lze tedy potvrdit, že v ČR nebyly v sýrech zjištěny ani v jednom případě stafylokokové enterotoxiny, které mohou potenciálně ohrozit zdraví člověka. A to je pro zákazníky dobrá zpráva.

 

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz