KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Salmonel je méně a ještě méně

08/12/09

 současné době v ČR běží tři programy tlumení salmonel, a to v reprodukčních chovech, v chovech nosnic pro produkci konzumních vajec a v chovech brojlerů. Cíle se daří plnit, takže s uspokojením lze říci, že v reprodukčních hejnech se zdá, že dosáhneme cíle 1 % nálezů.

I v dalších chovech zaznamenáváme výrazný pokles a dosahujeme cílů, které jsou stanovené v našich programech. A od 1. ledna 2010 se chystáme zahájit program tlumení v chovech krůt.

Od letošního ledna zahájila Státní veterinární správa ČR Národní program tlumení salmonel v chovech brojlerů, tj. kuřat chovaných na maso. Cílem je podle Komise dosáhnout na konci roku 2011 snížení výskytu salmonel v těchto chovech na maximálně taktéž jedno procento. Není to úkol nesplnitelný vzhledem k tomu, že podle studie, která probíhala v roce 2006 byl v našich chovech zjištěn výskyt 9, 6 %. Pro srovnání s ostatními zeměmi EU jsme na tom nebyli zdaleka nejhůře. Například v Portugalsku byl zjištěn výskyt salmonel více než ve 30 % chovů. Samozřejmě na tom byla řada zemí i lépe, dá se říci, že průměr těch lepších se pohyboval okolo asi 4 %.

Na základě poznatků z našeho monitoringu se ukazuje, že dochází k významnému pokroku. Chovatelé podle doporučení a pokynů krajských veterinárních správ dbají zásad biologické bezpečnosti a věnují se ve větší míře uplatňování odpovídajících zoohygienických opatření. To znamená, že se věnují především účinné sanitaci po vyskladnění a sledování zdravotního stavu chované drůbeže. Rovněž je v našich chovech prováděna vakcinace kuřic. Je to samozřejmě velmi finančně náročné, ale efekt se projevuje. Aby ekonomické dopady na naše chovatele nebyly likvidační, poskytuje stát příspěvek na vakcinaci a hradí i laboratorní vyšetření.

Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy, lze s jistým uspokojením i zadostiučiněním říci, že letos jsme dosáhli cíle u všech kategorií drůbeže. Nicméně je třeba zdůraznit, že tohoto cíle bychom nedosáhli bez výborné spolupráce s chovateli, soukromými veterinárními lékaři a dalšími odborníky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz

Zařazeno v Veterinární správa