KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Registr aditiv do živočišných krmiv v EU: 63. aktualizace

08/12/09

Evropská komise uveřejnila dne 17.11.2009 již 63. aktualizaci Registru doplňkových látek pro krmiva

.

Podle článku 17 nařízení (ES)č. 1831/2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat zřídila Komise Registr doplňkových látek v krmivech ve Společenství. Registr, který byl prvně uveřejněn v listopadu 2005, se průběžně aktualizuje.

Dne 17.11.2009 byla publikována 63. aktualizace registru (viz příloha). K registru byly vydány vysvětlivky (v češtině).
 
Příloha: Community Register of Feed Additives (pdf, 4 MB, 332 stran)
 
Evropská komise

Zdroj : INFORMAČNÍ CENTRUM BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky