KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Odrazový můstek se viklá

14/12/09

Zdroj: AK ČR

 

Je tu po roce opět onen zvláštní čas. Je advent a blíží se nejkrásnější svátky roku, svátky vánoční. Čas, kdy se lidská srdce otvírají, máme k sobě blíž a také čas, kdy začínáme bilancovat rok, který za pár dní skončí a po něm začneme už desátý rok třetího milénia. Jak to všechno letí.

 

Jaký byl rok 2009? Určitě se shodneme, že velmi těžký. Poprvé bylo české zemědělství podrobeno těžké zkoušce dopadů hospodářské krize. Nastal skokový propad cen hlavních tržních komodit, když naproti tomu ceny vstupů se snižovaly mnohem pomaleji. Nastal pokles poptávky, ale také politická nestabilita. Konečným účtem bude hospodářský výsledek, který bude zřejmě poprvé od vstupu do Evropské unie záporný. Těžko očekávat jiný vývoj, když tržby ze zemědělské činnosti klesnou o více než 20 miliard korun. Naše výchozí základna pro příští rok tedy bude nejhorší, jakou si lze jenom představit, a je otázka, zda resort může takovouto masivní ztrátu ustát.

 

O ceně mléka rozhodnou zahraniční trhy

V příštím roce budou rozhodovat ceny hlavních tržních komodit a my sami. Vysvětlím, co mám na mysli. O cenových možnostech, respektive zvýšení úrovně současných propadlých cen, například mléka, rozhodne úroveň jeho ceny v zahraničí, zejména v Německu. O rychlé dosažení této ceny, které se zpracovatelé budou bránit, rozhodneme my. Buďto budeme pasivně přijímat cenová oznámení mlékáren a nebo si o cenu svého zboží řekneme. Ti prozíravější zpracovatelé už ví, že bude problém a že přišla doba, kdy je dobré se starat o surovinu. Prvním předpokladem je taková cena, která zajistí žití chovateli a zastaví pád stavů jalovic a krav. Takovou cenou určitě není handrkování kolem současných 6,50 Kč/l. Použil jsem příklad mléka, ale platí to i pro další komodity.

 

Provést strukturální změny


V příštím roce je nezbytné udělat některé systémové záležitosti, abychom zastavili pokračující strukturální nerovnováhu českého zemědělství. Ta znamená vysokou produkci rostlinné výroby s velkým podílem zejména obilí a řepky, tedy výrobu surovin. A vedle toho rok co rok se snižující produkci živočišné výroby, která znamená přidanou hodnotu a zaměstnanost na venkově a v navazujících odvětvích, například zpracovatelském průmyslu. Jinými slovy musí být konečně reflektován v tomto směru nedobrý vývoj posledních deseti let a musí být přistoupeno k posílení produkce českého zemědělství. To pokládám za klíčovou záležitost, která by měla přinést rychlé výsledky. Na ni musí už konečně navázat to, co dlouhá léta všichni čekáme, zpracování koncepce resortu. Je třeba kvitovat, že současný ministr zemědělství Jakub Šebesta je po létech první, který se do tohoto základního úkolu pustil. Nezbývá než věřit, že se to podaří.

 

Napřesrok summit nevládních organizací

Příští rok bude velmi významný i z pohledu mezinárodního. Začne totiž oficiální debata o reformě společné zemědělské politiky po roce 2013. Nemusím jistě zdůrazňovat, že její nastavení bude pro nás klíčové. Nastavení ve smyslu vyrovnání podmínek se starými zeměmi. Nemusím také zdůrazňovat, že staré země se svých výhod budou vzdávat jenom velmi nerady.

Je na nevládních agrárních organizacích, na ministrech zemědělství a europoslancích nových zemí, jak tuto velmi důležitou práci zvládnou. Nebude to nikterak jednoduché, na jednání na COPA do Bruselu jezdí pravidelně mimo Českou republiku jen Poláci. Proto česká agrární komora svolává na květen 2010 do ČR summit nevládních organizací nových zemí. Zde bychom chtěli vytvořit společnou platformu na prosazení vyrovnání podmínek se starými zeměmi EU.

 

Poděkování a přání

Pozorný čtenář jistě postřehl, že jsem se spíše než na hodnocení právě končícího roku soustředil na nastávající rok 2010. To proto, že naši činnost v roce 2009 jsme ve dvou velkých předchozích článcích podrobně představili a není třeba se opakovat. Hlavně ale – příští rok bude z mnoha důvodů klíčový a způsob jeho zvládnutí předznamená další vývoj českého zemědělství.

Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se v letošním roce na prosazování našich požadavků aktivně podíleli a kteří odvedli poctivou práci pro české zemědělství a do nadcházejícího roku 2010 vám všem popřál pevné zdraví a úspěch!

Jan Veleba