KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oddělená platba za cukr (SSP)

01/12/09

Stanovení sazby SSP 2009

 

Pro letošní rok byla stanovena sazba v rámci opatření Oddělená platba za cukr (SSP) ve výši 350,59 Kč za tunu cukrové řepy.

Platba bude poskytnuta žadatelům, kteří si požádali pro rok 2009 o tuto platbu.

Podmínkou pro poskytnutí této platby je přiznání dotace SAPS 2009.

Zdroj: SZIF

Zařazeno v MZe ČR, SZIF