KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ministři zemědělství EU se dohodli na společném postupu proti nelegálním těžbám dřeva

18/12/09

Zdroj: MZe

Na včerejší Radě ministrů zemědělství dospěly členské státy ke společné pozici v boji proti nelegálním těžbám dřeva zejména ve třetích zemích. ČR plně podporuje boj proti nezákonným těžbám dřeva a souhlasí s dlouhodobým úsilím EU, jak snížit nadměrné vytěžování dřeva.

 

Ministři zemědělství se zabývali návrhem nařízení o povinnostech hospodářských subjektu uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. Nařízení stanovuje minimální podmínky, za kterých dovozci mohou umístit dřevo a výrobky ze dřeva na trhy EU.

 

„Přestože je návrh zaměřen převážně na třetí země, bylo naším úsilím, aby navržený systém zbytečně negativně nepostihoval naše producenty, zejména co se týče dodatečných nákladů souvisejících s administrativní zátěží“, sdělil ministr zemědělství Jakub Šebesta a dodal: „Pokud jde o české subjekty, které umísťují dřevo a dřevařské výrobky na trh, nepředpokládáme zásadní dopady“.

 

V případě České republiky většina dovozů dřeva a dřevařských výrobků pochází ze zemí Evropského Společenství, což znamená, že současná legislativa již dostatečně ošetřuje ilegální těžby dřeva.

 

Některé členské státy sice původně žádaly větší zpřísnění toho systému, ale to se jim nepodařilo prosadit. ČR toto zpřísnění nepodporovala, protože by to vedlo k neúměrné administrativní zátěži a k posunu od systémového řešení ke kontrole jednotlivých dodávek. Takto nastavené podmínky by negativně ovlivnily trh se dřevem v Evropské unii.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Lesnictví a myslivost