KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Mexická chřipka vysokoinfekční pro prasata

14/12/09

Prioritní preventivní opatření by měla zabránit přenosu virového kmene A/H1N1 do populace prasat.
 

Kmen A/H1N1 chřipkového viru, který je v současné době odpovědný za rozšíření tzv. „mexické chřipky“ je také vysokoinfekční pro prasata. V rámci jedné studie bylo v Institutu Friedricha Löfflera v německém Greifswaldu na ostrově Riems experimentálně infikováno pět prasat tímto virovým kmenem. V průběhu pouhých čtyř dnů byla virová infekce přenesena i na ostatní prasata z kotce. Všechna prasata vykazovala klasické symptomy prasečí chřipky.
 
Zejména na začátku chřipkové vlny panovaly obavy, že byl virus přenesen z prasat. Tato domněnka dosud nebyla podle dobrozdání německých vědců nijak vědecky zdokumentována. Ani prasata ani další druhy zvířat se nepodílejí na přenosu tohoto viru. Ale na základě stoupajícího počtu případů prasečí chřipky u lidí je stále pravděpodobnější možnost přenosu viru na populaci prasat. Opatření v rámci prevence tohoto způsobu přenosu infekce by proto měla mít nejvyšší prioritu.
 
Ačkoliv se virus A/H1N1 běhm trvání experimentu velmi razantně šířil mezi prasaty, nedošlo k infikování slepic, které byly umístěny v jedné stáji s prasaty. Tento způsob přenosu zřejmě není možný. 
 
Mexikogrippe hochinfektiös für Schweine Primus International, 2009, č. 10, s. 9

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny