KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace o výsledku hlasování jednotlivých poslanců

10/12/09

k navýšení kapitoly ministerstva zemědělství o 1,5 mld Kč na přímé platby.

 

 

Přehled hlasování jednotlivých poslanců k navýšení kapitoly ministerstva zemědělství o AK ČR požadovaných 1,5 mld Kč, které bylo nakonec i díky námi vynaloženému úsilí úspěšně schváleno.

 

 

Pro zájemce přikládáme odkaz na rozpravu ke třetímu čtení návrhu o státním rozpočtu.

 

Výňatek ze stenoprotokolu, hlasování o pozměňovacím návrhu k přímým platbám


 

Místopředseda PSP Jan Kasal
…..Situace je jasná. Nejprve budeme hlasovat o návrhu pana poslance Skopala.

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, jedná se o návrh, uvedený pod písmenem B11. Týká se přímých plateb. (Stanovisko zpravodaje je kladné, stanovisko ministra záporné.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 180. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

 

Hlasování skončilo. Ze 190 hlasujících pro 102, proti 78. Tento návrh byl přijat.

 

Hlasování ke stažení

Zařazeno v Aktuality