KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Fermentace inaktivuje semena starčeku

01/12/09

Fermentace v bioplynové stanici klíčivost semen starčeku zcela potlačí, nebezpečí rozšíření bioplynovou kejdou je vyloučeno.
 

Na základě výsledků výzkumu je již dlouho známo, že v zařízeních na výrobu bioplynu ztrácejí semena šťovíku tupolistého klíčivost – při mezofilní fermentaci po 14 dnech a při teplotách okolo 55 °C po 24 hodinách. Zda se totéž týká i semen obávaného starčeku přímětníku, zkoumali odborníci ze Zemědělské komory Severního Porýní-Vestfálska společně s kolegy z University Bonn. Výsledky byly krátce prezentovány na konferenci Pracovního společenství na podporu pěstování krmných plodin AGFF v Kleve: Fermentace v bioplynové stanici klíčivost semen velmi jedovatého starčeku přímětníku zcela potlačí. Proto lze sklizené travní porosty, které obsahují starček přímětník, bez obav využít v zařízeních na výrobu bioplynu. Nebezpečí, že se semena rozšíří bioplynovou kejdou, je přitom vyloučeno.

Top Agrar, 2009, č. 11, s. 49

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba