KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zrušení obligatorní vakcinace proti bluetongue v Německu

10/11/09

V Německu bylo přijato rozhodnutí zrušit v příštím roce plošnou obligatorní vakcinaci proti katarální horečce ovcí u skotu, ovcí a koz.

Frankfurt nad Mohanem (bpt) – Navzdory všem odborným doporučením bylo na konci uplynulého týdne většinou deseti spolkových republik přijato rozhodnutí plošně zrušit v roce 2010 v Německu povinnou vakcinaci proti katarální horečce ovcí sérotypu B u skotu, ovcí a koz. Příslušný podnět byl již předložen Spolkové radě.

 
„Očividně se podařilo hlasitým odpůrcům vakcinace z jihu země prosadit, že v Německu při potírání veterinárních nákaz převážilo politické hledisko nad odbornými fakty“, domnívá se prezident Spolkového svazu praktických veterinárních lékařů (bpt) Dr. Hans-Joachim Götz. „Nákaza nebyla i přes dva roky trvající plošnou vakcinaci v řádném případě vymýcena. Při zrušení povinné vakcinace je možné očekávat významný pokles imunity populace zvířat pod nutných 70 až 80 procent a propuknutí nákazy se známými ekonomickými dopady a relevantním zhoršením ochrany zvířat, která budou trpět. Rozhodnutím spolkových republik byl porušen princip „vakcinace místo likvidace“, který je jako nástroj boje se zvířecími nákazami také součástí veterinární strategie EU a dojde tak k degradaci úspěchu vakcinace dosaženého v průběhu uplynulých dvou let“. Příklady ze zemí, které ponechaly vakcinaci proti této závažné infekční chorobě na bázi dobrovolnosti jako Francie v roce 2008, Velká Británie nebo Nizozemsko prokázaly, že nebylo dosaženo potřebné intenzity vakcinace potřebné pro ochranu citlivé populace zvířat. Francie se poučila ze zkušeností roku 2008 a také pro rok 2010 zavedla obligatorní vakcinaci.

 
Také Ústav Friedricha Löfflera (FLI) sdílí obavy praktických veterinárních lékařů. Na počátku října měl FLI vystavit odborné dobrozdání jako podklad pro politické rozhodnutí, ve kterém měl odhadnout jak velké je riziko propuknutí nákazy v případě, že bude pro rok 2010 zrušena obligatorní vakcinace. Podle vyjádření FLI je sice nutné počítat na základě současné úrovně imunity v populaci skotu, ovcí a koz pro příští rok nejprve s mírným nárůstem výskytu původce onemocnění, ale pro rok 2011 FLI predikuje vysoké riziko nákazy.                 

Tierärzteverband entsetzt über Entscheidung zur Aufhebung der Blauzungenimpfpflicht [cit. 2009-11-05], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz, 6.11.2009