KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vyhláška č. 369/2009 Sb. o osivu a sadbě

12/11/09

Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu.

Text vyhlášky

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Zákony ,vyhlášky