KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vakcinace proti bluetongue nemá zřejmě žádné vedlejší účinky

18/11/09

Podle zprávy BVET nebylo potvrzeno podezření, že by vakcinace proti bluetongue měla způsobovat nežádoucí vedlejší účinky jakými jsou potraty a další poruchy zdravotního stavu.

 

(lid) – Ve většině ohlášených případů, kdy bylo vysloveno podezření na výskyt nežádoucích vedlejších účinků, nebyla příčinou zdravotních problémů u dojnic vakcinace proti katarální horečce ovcí. To je závěr šetření Vetsuisse fakulty v Zürichu a Bernu a švýcarské veterinární služby chovu skotu.

 
Ve většině z 83 zkoumaných případů nebyla vakcinace důvodem zdravotních problémů jakými byly zejména potraty, uvádí se ve Zprávě švýcarské Federální veterinární správy (BVET). U 12 z celkového počtu 58 potratů u skotu nebyly zjištěny žádné prokazatelné příčiny. Prokázat existenci přímého vzájemného vztahu vakcinace proti bluetongue s potratem je podle BVET obtížné. Jisté v těchto případech je pouze to, že mohly být vyloučeny všechny jiné známé příčiny. Kdyby vakcinace v těchto 58 zjištěných případech potratů hrála podstatnou roli, muselo by se ale podle BVET vyskytnout podstatně více nevyjasněných případů.

 
Vedle potratů se veterinární lékaři také v celkem 25 zemědělských podnicích potýkali s výskytem dalších problémů jako je zvýšený počet somatických buněk v nadojeném mléce nebo poruchy plodnosti. Všechna hlášení o chorobách u telat, případech zánětů plic a poruchách plodnosti by mohly podle BVET mít jinou příčinu než je vakcinace, ta se na vzniku těchto zdravotních problémů mohla spolupodílet. 

 
BVET-Schweiz: Blauzungen-Impfung hat kaum Nebenwirkungen [cit. 2009-10-27], www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Veterinární správa