KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

V rozpočtu rezortu pro příští rok chybí 7,8 miliardy korun

19/11/09

Zdroj: ČTK

Praha – Ministerstvu zemědělství (MZe) chybí v rozpočtu pro příští rok 7,8 miliardy korun k pokrytí potřeb resortu. Nedostává se zejména zhruba 6,3 miliardy korun na dofinancování přímých plateb zemědělcům. Na schůzi zemědělského výboru sněmovny to  řekl ekonomický náměstek ministra zemědělství Oldřich Černoch. Výbor jednání o rozpočtu MZe přerušil, k tématu se vrátí příští týden. Chtěl by schválit návrh sněmovně, kde alespoň část chybějících peněz najít.

Čeští zemědělci mají v příštím roce na přímých platbách, jejich nejvýznamnějších dotacích, z unijních prostředků získat více než 17 miliard korun. Dalších téměř 7,8 miliardy korun jim může dorovnat stát z národního rozpočtu, což v uplynulých letech také téměř stoprocentně činil.

V rozpočtu pro rok 2010 je ovšem kvůli úsporným opatřením ministra financí Eduarda Janoty na dorovnání přímých plateb jen 1,5 miliardy korun. To se zemědělcům nelíbí, neboť by se dále prohloubily stávající rozdíly mezi nimi a jejich kolegy ze starých členských zemí. Původní návrh rozpočtu na příští rok dokonce předpokládal, že čeští zemědělci nedostanou na dorovnání ani korunu.

Podle údajů Zemědělského svazu ČR se přitom peníze pro tuzemské farmáře nemohou příští rok vyrovnat s prostředky například pro jejich německé kolegy, ani kdyby Česko rolníkům přímé platby maximálně dorovnalo. V celkové úrovni veškerých dotací do oboru by český zemědělec stále bral zhruba jen 75 procent toho, co dostane farmář v Německu.

"Dořešení výdajů kapitoly zemědělství pro rok 2010 považuji za nezbytný předpoklad pro vytváření rovnocenných vztahů v odvětví v rámci unie a pro naplňování závazků států spojených se členstvím v EU," uvedl dnes Černoch. Na nutnosti dalších peněz na přímé platby se shodli i členové zemědělského výboru bez rozdílu stranické příslušnosti.

Podle Černocha ministerstvo určité možnosti k dodání peněz na dorovnání dotace má. K tomuto účelu by mohlo sloužit například až 1,5 miliardy korun z Pozemkového fondu ČR nebo až 2,5 miliardy z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Podle poslance a bývalého ministra zemědělství Petra Zgarby (ČSSD) by potřebné peníze mohly být získány například z rezervního fondu ministerstva obrany. Ten je prý dostatečně velký a na rozdíl od stejného fondu ministerstva zemědělství, ze kterého v letošním roce bylo do kapitoly státního rozpočtu všeobecná pokladní správa převedeno téměř 13 miliard korun, z něj letos do této kapitoly nešlo nic.

Podle vyjádření ministra zemědělství Jakub Šebesty ze začátku října by úřad mohl navýšit prostředky na přímé platby na celkem čtyři až pět miliard korun. Další peníze chce ministerstvo získat mzdovými úsporami, snížením nákladů na externě odebírané služby či formou úvěru.

Čeští farmáři hodlají proti krácení rozpočtu a propadu cen komodit 2. prosince v Praze protestovat, demonstrace by se mělo zúčastnit několik tisíc lidí. Podle údajů Zemědělského svazu letos tržby v zemědělství zřejmě klesnou až o čtvrtinu na 65 miliard Kč a farmáři zřejmě poprvé od vstupu země do Evropské unie vykážou v hospodaření ztrátu.

"Během našeho dosavadního členství v EU činil zisk zemědělství celkem 43 miliard, investice však dosáhly 74 miliard," řekl dnes ČTK předseda svazu Miroslav Jirovský, podle nějž si velkou část investic vyžádaly přísné předpisy EU, kterým musí zemědělci vyhovět.

V kapitole resortu pro příští rok dále chybí miliarda korun na financování Programu rozvoje venkova, 300 milionů na národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, 150 milionů na marketingové aktivity Státního zemědělského intervenčního fondu, zejména podporu značky kvalitních potravin Klasa, a 80 milionů korun na splátku penále ČR vůči EU.

Podle vládou schváleného rozpočtu má do kapitoly zemědělství směřovat v příštím roce zhruba 38 miliard korun, přibližně o dvě miliardy méně než před rokem. Z toho z národních zdrojů má jít přibližně 14 miliard korun, proti loňsku o 4,5 miliardy méně.

Zařazeno v Aktuality