KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rada schválila možnost mimořádných podpor pro sektor mléka

24/11/09

Zdroj: www.szif.cz

Rada ministrů zemědělství na jednání v Bruselu dne 20.11.2009 schválila možnost zavedení mimořádných podpor pro sektor mléka. Ministr Jakub Šebesta podpořil také návrh Maďarska a Slovenska o nezavádění bezdůvodného označování mladých koz a ovcí, jednalo by se o zbytečnou zátěž pro chovatele.

Ministři zemědělství také posvětili návrh Komise na spuštění mimořádných opatření v případě výkyvů na trhu s mlékem.

„Tento návrh Komise jsme uvítali, protože je to další nástroj, jak ulevit producentům mléka v jejich nelehké situaci. Pro české producenty tato podpora představuje zhruba 150 milionů korun,“ řekl ministr zemědělství Jakub Šebesta. Objem prostředků připravených na toto opatření je 300 mil. eur pro celou EU na rok 2010. Tato podpora proběhne v rámci rozšíření působnosti článku 186 nařízení Rady č. 1234/2007 i na sektor mléka a mléčných výrobků.

ČR v průběhu odpoledního jednání podpořila návrh Maďarska a Slovenska, který by zmírnil dopad Nařízení č. 21/2004 na chovatele ovcí a koz.

„Podpořili jsme návrh slovenských a maďarských kolegů, protože se jedná o zbytečnou zátěž pro zemědělce. Našim cílem je naopak podporovat zjednodušování legislativy, snižování administrativní zátěže a nákladů pro zemědělce,“ doplnil ministr Šebesta.

Toto nařízení požaduje elektronické označování i mladých koz a ovcí, které je nadměrnou zátěží vzhledem k tomu, že se jedná o zvířata, která jsou sice nejčastěji obchodována, ale vzhledem ke krátké době života a přímé cestě z hospodářství na místo porážky není důvod tato zvířata označovat také elektronicky. Dostatečné míry dosledovatelnosti lze dosáhnout pomocí stávající tradiční metody označování zvířat – ušních známek. Jednání o tomto bodě budou pokračovat i pod španělským předsednictvím. Zatím v této otázce nepanuje obecná shoda.

Ministři se shodli také na zrušení některých zastaralých předpisů EU. Zúročila se tak práce CZ PRES. Snižování administrativní zátěže a zjednodušování legislativy bylo mimo jiné prioritami českého předsednictví.

V průběhu dnešní rady pak mimo jiné absolvoval ministr několik bilaterálních jednání například s protějšky z Polska, Dánska nebo Německa.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, V Bruselu, 20. listopadu 2009