KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Půdy luk a pastvin potřebují vápník

06/11/09

Okyselení půd vede ke ztrátám na výnosech a kvalitě.

 

Také na loukách a pastvinách vede okyselení půd k ztrátám na výnosech a kvalitě. Obzvlášť důležité je dostatečné zastoupení minerálních látek v rostlinách pro výživu zvířat. Optimální obsah v základním krmivu je předpokladem pro redukci metabolických onemocnění vycházejících z nedostatku vápníku, jako je např. mléčná horečka.

Na kyselých půdách dochází k drastickému snížení obsahu vápníku v porostech. Důvodem je jak potlačení cenných krmných rostlin acidotolerantními druhy, tak i zcela nedostatečný příjem vápníku rostlinami při velmi nízkém zásobení půd touto živinou.

Na velkých souvislých plochách s často silně heterogenními půdními poměry je vápnění na základě průměrné hodnoty pH pozemku většinou neefektivní. Zde je vhodnou strategií vápnění specifické pro dílčí plochy. K tomu se však doporučuje znát půdní druh a obsah humusu. Pokud se vedle potřeby vápníku vyskytne i nedostatek hořčíku, je vhodná aplikace hnojivého vápna s obsahem MgO.

Neue Landwirtschaft, 2009, č. 9, s. 44–47

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba