KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Propad živočišné výroby

30/11/09

Na odborném semináři, organizovaném společností Profi Press v Trojském zámečku vystoupil i prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. Přítomné informoval o tom, co jsou v současnosti hlavní priority v této oblasti podnikání.

 

 

České zemědělství je nedílnou součástí celoevropského a je tedy i na něm, jak se bude podílet na dalším růstu poptávky po potravinách. Ta bude ovlivněna narůstajícím počtem obyvatel na této planetě.

 

„Nyní má planeta Země šestmiliard obyvatel, v roce 2030 to bude 8,3 miliardy obyvatel,“ uvedl Veleba a připomněl, že se o zemědělskou produkci dělí nejen lidé a zvířata, ale nově i technická zařízení pro výrobu biopaliv. „Přitom již nyní je meziroční nárůst poptávky po potravinách šestiprocentní,“ dodal.

 

Obilí bude středem zájmu


Pro lepší představu dále Jan Veleba citoval z ekonomických podkladů zahraničních expertů na agrární byznys. „Země mimo OECD, tedy rozvojové země, mají nyní spotřebu masa 150 milionů tun za rok. Za pouhých deset let (2019) to bude 210 milionů tun. Znamená to v přepočtu nárůst produkce obilí o 180 milionů tun, které se v tomto množství vyprodukuje na zhruba 45 milionech hektarů půdy“, uvedl varovná čísla Jan Veleba. Varovná proto, že s půdou se zachází nešetrně a neustále jí ubývá. O tom nedávno hovořil s americkými experty z tamního federálního ministerstva zemědělství na semináři k biotechnologiím, který se uskutečnil v pražském hotelu Mariott. Jill Euken z Bioekonomického ústavu Státní univerzity Iowa dokonce na tomto semináři bila na poplach a v číslech uváděla, jak narůstá zástaveb půdy průmyslovými centry. Nové technologie, kam patří mimo jiné právě i biotechnologie, zaručují sice potřebný růst výnosů, ale nelze s tím počítat donekonečna. Půdu je nutné si chránit, jakoby pod čarou, upozorňoval Veleba na obavy agrární komory.Ta se nechce jen nečinně dívat na narůstající zábory kvalitní ornice.

 

Úpadek českého zemědělství se zrychluje

Na grafech Jan Veleba ukazoval, jak si na tom stojí české zemědělství jak v rostlinné, tak živočišné produkci. „Když pomineme doběh roků 1990 a 1991, pak rostlinná produkce ČR se v souhrnu nemění, je stejná. Jde ale o produkci surovin. Jsme špička v produkci řepky, pšenice, snižuje se produkce cukrovky, hluboko pod úrovní EU-15 jsou brambory. Je tomu tak, přestože máme pro jejich pěstování vynikající podmínky,“ posteskl si Veleba. Podle něj je na tom špatně živočišná produkce, která se vytrvale rok co rok snižuje. „Sestupná lineární křivka se v letošním roce změní ve strmý propad,“ uvedl. „Jde o zásadní problém českého zemědělství, protože živočišná produkce se rovná zaměstnanosti na venkově a ve zpracovatelském průmyslu, přidané hodnotě a zisku. „Vyjma kuřecího masa, což je mimo řepky jediná komodita, ve které jsme zvýšili produkci, nehrajeme ve srovnání se zeměmi EU-15, které dbají na maximální úroveň potravinové soběstačnosti, v žádné komoditě důstojnou roli,“ dodal.

Neradostná byla proto i zpráva Českého statistického úřadu, z níž Jan Veleba citoval čísla za třetí čtvrtletí 2009. Podle ní se výroba masa snížila o 6,9 %, nákup masa klesl o 2,8 %, dovoz hovězího masa meziročně stoupl o 13,4 %, dovoz vepřového masa o 19,3 % a dovoz drůbežího o 22,1 %. Výčet čísel uzavřel představitel agrární komory konstatováním, že jde o úpadek českého zemědělství, na který dlouhodobě komora upozorňuje.

 

Jaká bude koncovka letošního roku?

S touto otázkou se obrátil Jan Veleba na přítomné a jen k tomu uvedl další nepříjemné zjištění, že totiž paradoxně nejvíce tratí podniky, které intenzivně podnikají. „To má za následek pokles tržeb až o 25 % na 65 miliard korun,“ zdůraznil Veleba. Meziročně tak došlo v resortu k propadu hospodářských výsledků a v současné turbulenci ovlivněné celosvětovou hospodářskou krizí nelze podle Veleby předpovědět, jak se dál bude vyvíjet zemědělství v roce 2010. Podle agrární komory je ale především nezbytné naplnit rozpočet 2010, dostat top-up na potřebnou výši vyplývající z předstupních smluv, čerpat dotace do agropotravinářského komplexu a naplnit a spustit programy welfare zvířat. „Okamžitě je ale nutné zahájit práci na vytvoření koncepce, která nastaví racionální podnikatelské mantinely,“ kladl důraz Veleba na prioritu agrární komory, k níž patří i přinucení státní administrativy k vykonatelnosti zákonů v oblasti potravinové vertikály.

Na závěr Jan Veleba  připomněl, o co jde nejen zástupcům agrární komory, Visegrádské čtyřky,ale i všech nových zemí. Je nanejvýš potřebné zahájit práce na prosazení vyrovnání podmínek se starými zeměmi. „Jen tak bude pojem Jednotná společná zemědělská politika po roce 2013 právoplatný a nepůjde jen o umělý název pro společnou zemědělskou politiku,“ řekl na závěr svého vystoupení Jan Veleba.

Eugenie Línková