KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Proč zemědělství lépe odolává recesi

06/11/09

Navzdory velkému vlivu globální finanční krize a ekonomického poklesu ve všech odvětvích hospodářství se očekává, že v zemědělství bude situace relativně lepší.

Bez ohledu na to v jakém stádiu se nachází světová ekonomika – recese, deprese nebo krize – lidé musejí jíst vždy. Tento základní fakt je hlavním důvodem, proč zemědělství a potravinářství i když nemusejí expandovat, budou prosperovat i v průběhu recese. To je fakt zdůrazňovaný v závěrech Výhledu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj(OECD), že zemědělství pravděpodobně přežije současnou ekonomickou situaci lépe než kterékoliv jiné odvětví.
 

Ve svém posledním Výhledu pro budoucí desetiletí OECD důkladně zkoumá schopnost zemědělství prosperovat pod tlakem snížené poptávky, omezených úvěrů a cen ropy. „Navzdory velkému vlivu globální finanční krize a ekonomického poklesu ve všech odvětvích hospodářství se očekává, že v zemědělství bude relativně lepší situace“. To ale neznamená, že je odolné vůči ekonomickým problémům a finančním výkyvům trhu. Rizika, kterým je zemědělství vystavené, budou zvýrazněné při jakémkoliv prohlubování a prodlužování období ekonomického poklesu. A to jsou úskalí této možná prodloužené recese, na které je analýza zprávy zaměřená.

Tvrdí, že pokles agrárních cen, produkce a spotřeby spojený s nižšími příjmy bude pravděpodobně mírný, protože ekonomický rozvoj se očekává v průběhu 2 – 3 let. Varuje však, že pokud se recese prohloubí do deprese, s HDP a příjmy nižšími než jsou očekávané v současné době, mohla by poptávka a ceny klesnout. Nejvíc by mohla být ovlivněna poptávka po mase a mléčných výrobcích.

OECD uvažuje i o horším scénáři, podle kterého by mohly být ceny hovězího masa nižší asi o 9 % oproti očekávanému optimistickému scénáři, který předpokládá ekonomické oživení v průběhu třech let. Podle tohoto pesimističtějšího názoru klesnou ceny plodin, které poskytují základní potraviny pro přežití lidí – zejména v chudých regiónech – a mohly by představovat asi jen polovinu cen živočišných produktů. Ceny kukuřice víc reagují na nižší HDP a odrážejí využití kukuřice hlavně jako součást krmiv a ne suroviny pro výrobu biopaliv.

Výhled se zvlášť věnuje zkoumání citlivosti agrárních cen na ceny ropy. Podle analýzy OECD je možné očekávat, že poptávka po biopalivech bude mít méně významný a určitě méně proměnlivý vliv na poptávku po zemědělských komoditách a jejich ceny.          

Providing the bare necessities: why agriculture is recession-proof Agra Europe, 2009, č. 2366, s. A/1 a A/2 Jaká je odolnost zemědělství vůči globální ekonomické krizi? Výhled pro zemědělství zpracovaný OECD a FAO na roky 2009 až 2018. http://www.agri-outlook.org/dataoecd/2/31/43040036.pdf

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Aktuality