KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka "BIOENERGIE 2009"

18/11/09

Zdroj: B.I.D. services

Dobrý den,

 

dovolte mi, abych Vás pozval na každoroční setkání všech, kdo se zajímají o obnovitelné zdroje energie, zejména pak o biomasu, bioplyn a kapalná biopaliva.

 

Pátý ročník tradiční konference BIOENERGIE 2009 – se koná ve dnech 1. – 2. 12. 2009 v Praze, v hotelu STEP a na VŠZ v Suchdole, a přinese aktuální informace z oblasti ekonomického a technologického vývoje v bioenergetice (energetické využití biomasy, bioplynu a biopaliv). Konferenci pořádá společnost BID services a české sdružení pro biomasu – CZ Biom.

Podle názoru odborníků je právě bioenergie nejvhodnějším obnovitelným zdrojem u nás a o výrobu energie z biomasy a bioplynu se zajímá stále více lidí, firem i měst a obcí. Přesto dosud neexistuje ucelená koncepce zavádění a podpory bioenergetiky. Tzv. Akční plán pro biomasu je sice zpracován a aktualizován (do r. 2011), avšak jeho zavádění do praxe je pomalé, nedůsledné a problematické. Bioenergetice se navíc věnuje jen malá pozornost ze strany médií, politiků i veřejnosti, zejména oproti větrné energetice či fotovoltaice.

Ve srovnání s jinými státy s podobnými přírodními podmínkami (Rakousko, Německo, Skandinávie) pak výrazně zaostáváme nejen v praktickém využití bioenergie, ale i ve výzkumu a vývoji nových technologií, v rozvoji spolupráce se zemědělským a veřejným sektorem a zejména ve společenské podpoře tomuto sektoru. Proč tomu tak je, se pokusíme zodpovědět (a doufejme i nalézt správnou cestu k nápravě) ve dvou panelových diskusích za účasti zahraničních hostů ze zemí, kde již nyní je bioenergetika významnou součástí energetických koncepcí.

Rozvoj bioenergetiky souvisí rovněž s koncepty trvale udržitelného rozvoje, decentrální výroby energie a energetické soběstačnosti obcí a regionů. Současný program Zelená úsporám pak díky zaručeným dotacím zvýší poptávku po kotlech na biomasu, spalitelné biomase a peletkách.

Letošní konference by měla akcelerovat diskusi o bioenergetice v ČR a vytvořit platformu pro spolupráci ústředních orgánů státu, veřejného sektoru,  výzkumných institucí,  energetických společností, zemědělců a podnikatelů v obnovitelné energetice.

Konference BIOENERGIE 2009 Vám poskytne přehled o nejnovějším technologickém, ekonomickém a politickém vývoji bioenergetiky, srovnání a inspiraci ze zahraničí, a zejména možnost konfrontovat názory s nejvýznamnějšími odborníky z výzkumu i praxe.

Těšíme se na setkání na konferenci. V případě jakýchkoli dotazů, návrhů či připomínek mě neváhejte kdykoli kontaktovat.

S pozdravem,

RNDr. Michal Pop
B.I.D. services
Milíčova 406/20
130 00 Praha 3
Czech Republic
Tel.:   +420 222 781 017
Fax:   +420 222 780 147
GSM: +420 775 321 344
mpop@bids.cz
www.bids.cz