KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Německo a Francie vlastním zemědělcům výrazně pomohou

10/11/09

informace od stálého zástupce AK ČR v Bruselu pana K. Matouška

 

 

Francouzská pomoc farmám

President Sarkózy oznámil velký balík podpor pro farmáře jako uznání, že čelí největší krizi v historii a je třeba se připravit na období velkých změn v sektoru. 1 mld€ v bankovních úvěrech a 650 m€ státní pomoc. Plán musí být ještě schválen Komisí, dříve než jej schválí francouzské instituce. Je to viděno jako rukavice hozená EU, když byla opatření oznámena dříve tisku, než Bruselu. Krize je podle Sarkózyho ve všech sektorech zemědělství a pro největší průmyslový sektor Francie (obrat 163 mld€) je nutné udělat potřebné kroky na obranu. President rovněž řekl, že se musí něco udělat s obchodem, kde ceny klesly jen o 1%, což ukazuje neférové jednání obchodu. 1 mld€ úvěrů ještě před koncem roku bude mít 60m€ vládní podpory na udržení úroků 1,5% po dobu 5 let a 1% pro mladé farmáře. Tyto půjčky jsou velmi důležité pro producenty vepřového, kteří mají nyní neudržitelné ceny ve výši 1€ za kg. Státní pomoc se rovněž týká snížení úroků za půjčky farmářů, kteří mají potíže a kteří chtějí financovat restrukturaci svých farem (200 m€). V rámci státní pomoci se též zrušila povinnost platit pojištění sezónním dělníkům (170m€), tak aby se snížily náklady na práci a francouzská produkce byla více konkurenční. FNSEA uvítala plán, že jde správným směrem, ale zároveň říká, že by neměl být náhradou za určitou politiku podpory cen. Angélique Delahaye, z oddělení O+Z FNSEA k tomu dodává, že vláda by měla plně uplatňovat existující zákony než udělá nové. Obchodníci, kteří nutí producenty snižovat neustále ceny bez jakékoliv kompenzace a jinak jim hrozí, že je vyškrtnou ze seznamu svých dodavatelů, by měli být postaveni před soud.

Německá pomoc

Nová koaliční vláda slíbila pomoc ve výši 750 m€ v průběhu příštích 2 let a také oznámila, že bude mít měkčí přístup k GMO. Ministryně zemědělství Ilse Aigner řekla, že se strany dohodly na prémii pro pastvu ve výši 500 m€ a dalších 200m€ pro příspěvky na pojištění farem a 50m€ podporu na zlepšení programu likvidity farem.

U GM zatím nedošlo k dohodě jestli se o nich bude rozhodovat na federální nebo regionální úrovni. Ale rozhodnutí o vzdálenostech mezi GM a konvečním kulturami má být necháno na regionech.

Šest řetězců potravin před soud – FR

Stát se rozhodl postavit před soud devět řetězců, z čehož je 6 pro distribuci potravin, kvůli neetickým praktikám vůči dodavatelům. Zemědělské organizace tento krok uvítaly.

Podle návrhu je Auchan, Carrefour, Leclerc, Casino, Cora a Systéme U, po kontrole od ředitelství Konkurence a represe podvodů (DCCRF) 400 kontraktů, bylo ve většině z nich nalezeno, že mají doložky, které umožňují distribuci pochybné praktiky. Stát požaduje pokuty pro všechny řetězce až do výše 2 m€. Soud by pak měl rozhodnout o restituce částek, které budou muset vrátit svým dodavatelům. A tato restituce může být až trojnásobná k částce, kterou získala distribuce v platbách od svých dodavatelů.

FNSEA k tomu prohlašuje, že je na čase,a by stát hrál svoji roli. Zákon o modernizaci ekonomiky měl některé perverzní dopady. Stát musí hrát roli četníka a dohlížet na dodržování pravidel. I když to vše trvalo příliš dlouho, než se stát rozhodl svoji roli prosadit.

Zpracoval: Ing. Karel Matoušek, Brusel, Zpráva ze dne 8.11.2009

Zařazeno v Aktuality