KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Ječmen bude následovat kukuřici

24/11/09

V hospodářském roce 2009/10 bude v EU naposled možné nabízet ječmen pro intervenci bez množstevního omezení

Oproti pšenici a kukuřici je u ječmene potřeba počítat s výrazně nižší produkcí. Podle odhadu USDA by mohla světová sklizeň v letošním roce poklesnout na zhruba 143 mil. t, zatímco v předcházející sezóně bylo dosaženo ještě 153 mil. t. Příčinou tohoto poklesu je především očekávaná nižší sklizeň v Rusku způsobená výrazným suchem, která by v letošním roce měla přibližně s 16 mil. t zůstat 7 mil. t pod úrovní předchozího roku. Oproti tomu Evropská unie hlásí opět dobrou sklizeň. S více než 60 mil. t je sice zhruba o 5 mil. t nižší než rekordní hodnota předchozího roku, je však stále ještě druhou nejvyšší sklizní v EU.
Světový trh s ječmenem podle všech prognóz mírně poklesne (z 19 mil. t na přibližně 17,6 mil. t). Nejdůležitější dovozní zemí zůstává Saudská Arábie, jejíž import je v současné době odhadován na 7,5 mil. t, což je ve srovnání s 7,7 mil. t v předchozím roce nepatrně méně. Největším exportérem zůstává Ukrajina s vývozem ve výši 6 mil. t. Pro EU nebude snadné vyvézt opět 3 mil. t ječmene – tak jako v minulém hospodářském roce. Je proto potřeba počítat s tím, že v EU bude od listopadu větší množství ječmene nabízeno k intervenci. V hospodářském roce 2009/10 to bude naposled možné bez množstevního omezení. V roce 2010/11 budou použita také u ječmene opatření, která již nyní platí pro kukuřici (intervence jen v rámci výběrového řízení, pokud to situace na trhu bude vyžadovat).
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 10, s. 55