KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Informace – návrh zákona o významné  tržní síle

06/11/09

Zdroj:  AK ČR

Dovolujeme si Vás informovat, že na  jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu zákona o významné tržní síle a jejím zneužití bylo přehlasováno veto prezidenta republiky Václava Klause a zákon byl celkovým počtem 106 hlasů přijat, 63 poslanců bylo proti a 10 se zdrželo. Výsledky hlasování jednotlivých poslanců jsou k dispozici zde http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=50869 Stenografický zápis diskuze k zákonu naleznete pod bodem č. 2 zde http://www.psp.cz/eknih/2006ps/stenprot/064schuz/64-5.html#411

 

Jménem vedení AK ČR děkuji za zajištění podpory u poslanců v jednotlivých územních obvodech.

 

Ing.Jan Veleba, prezident AK ČR