KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Celkový objem podpor v roce 2008 poklesl

24/11/09

Celkový objem podpor vyplácených zemědělců v zemích OEDC byl v roce 2008 nejnižší od roku 1986 a představoval 21 % jejich příjmů.

 

Podle nové zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) měla opatření na podporu zemědělství v roce 2008, navzdory začátku recese, nejnižší podíl na zemědělských příjmech od roku 1986.

 
Ze zprávy vyplývá, že vysoké ceny potravin na začátku roku 2008 (předtím než bylo cítit vlivy recese) umožnily vládám pokračovat v trendu snižování zemědělských podpor a ustoupit od nástrojů narušujících produkci.

 
OECD však varovala, že pokles podpor pro zemědělce v posledních letech šel hlavně na vrub mimořádně vysokých zemědělských cen a ne na vrub politických reforem, pro které se vlády rozhodly. I když začaly světové ceny v druhé polovině roku 2008 zase klesat, zůstaly nad dlouhodobým průměrem, což umožnilo poskytovat farmářům nižší podpory.

 
Průměrný PSE klesá na 21 %

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj na základě modelu PSE vypočítala, že v roce 2008 se zemědělské politice přímo nebo nepřímo připisuje 21 % hrubých příjmů zemědělských výrobců OECD. To je méně oproti 22 % v roce 2007 a 26 % v roce 2006 (viz tabulka).

 
Odhad podpor zemědělců v zemích OECD

 

Poznámky: předběžně Zdroj: OECD, databáze PSE/CSE, 2008

 
Celkový údaj o podpoře zemědělců v zemích OECD v roce 2008 byl odhadnut na 265,5 miliardy USD. To je ekvivalentní 0,9 % hrubého domácího produktu OECD, což je značně méně než 2,5% úroveň vykazovaná v letech 1986 až 1988.

 
Úroveň podpor zemědělských výrobců v zemích OECD se v roce 2008 pohybovala od 1 % na Novém Zélandu do 62 % v Norsku. Údaj za EU v roce 2008 – 25 % byl stejný jako v roce 2007; po značném poklesu podpory z 31 % v roce 2006 a 40 % v letech 1986-88. OECDvypočítala, že zemědělské podpory v USA dramaticky klesly z 10 % z roku 2007 na 7 % v roce 2008.

 
Recese přináší nejistotu

Podle zprávy OECD se vliv finanční a ekonomické krize na zemědělství ještě vyvíjí. OECD tvrdí, že zemědělství bylo lépe vybavené vůči současné ekonomické krizi než jiná odvětví, protože je méně vystavené finanční krizi, která zasáhla jiná odvětví. Vliv na zemědělský obchod byl také nejasný, a to vzhledem k velkému množství nových exportních omezení, změn celních tarifů a přísunu subvencí v průběhu krize.

Reformy nabývají na vlivu

Mění se i způsoby poskytování podpor zemědělcům. Méně podpor bude poskytováno na základě produkce komodit nebo různých používaných vstupů a namísto toho budou podpory poskytované na základě jiných faktorů, jako je výměra nebo počty zvířat. Některé národní politiky, jako např. společná zemědělská politika EU, jdou dokonce ještě dále v oddělování podpory od produkce.

I přes upozornění OECD na pokles úrovně podpor jako i podílu potenciálně nejvíc narušujících forem podpor, zůstávají podpůrná opatření vázaná na produkci stále ještě dominantní.

 
Důraz na „veřejné blaho“
Avšak platby vyplácené na základě splnění environmentální požadavků nebo podmínek pohody zvířat se budou rychle zvyšovat a budou představovat nový trend zaměřený na „veřejné blaho“ a nejen na zemědělskou produkci. Také podíl těchto plateb v zemích OECD vzrostl v letech 2006 až 2008 na 32 % zemědělské podpory, přičemž dvě desetiletí předtím tvořil jen 4 %.         

 
Global farm support hits all-time low in 2008 Agra Europe, 2009, č. 2369, s. EP/5 [1]

[1]Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation 2009

Zařazeno v Aktuality