KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Antibyrokratická komise obnoví svoji činnost

19/11/09

Zdroj: MZe

Novým šéfem obnovené Antibyrokratické komise MZe (ABK) byl ministrem zemědělství Jakubem Šebestou jmenován samostatně hospodařící zemědělský podnikatel a místopředseda Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů Lubomír Burkoň. První pracovní schůzka ABK pod jeho vedením proběhne 25. listopadu.

 

 
Ministr Šebesta jmenováním nového předsedy ABK dodržel slib, který dal nevládním zemědělským organizacím letos v červenci, nalézt nového předsedu po rezignaci expředsedy Stanislava Němce. Ministr současně jmenoval nové členy ABK za ty, které rezignovali na své členství, a to na základě vlastních nominací nevládních agrárních organizací.

 
„Na své první pracovní schůzce členové Antibyrokratické komise provedou inventuru podnětů řešených v minulém období a vyřadí ty podněty, které jsou již vyřešeny, nebo které ABK z různých důvodů odmítla jako neopodstatněné. Aktuálními podněty se bude naopak zabývat a řešit je,“ uvedl ministr Šebesta.

 
Statut Antibyrokratické komise byl novelizován s tím, že jejím prvořadým cílem je vytipovat případy zbytečné administrativní zátěže u zemědělců, evidovat je a řešit v rámci jejích pracovních jednání. Členové ABK mají právo se vyjadřovat k nezbytnosti a účelnosti požadovaných administrativních povinností v návaznosti na evropskou legislativu. ABK je také připomínkovým místem pro legislativní návrhy resortu zemědělství, které vyžadují rozšíření administrativy.
 

Komise se bude scházet k jednání jedenkrát měsíčně s tím, že členové mohou vyvolat mimořádné jednání. Předseda ABK bude pravidelně informovat ministra zemědělství o činnosti, jednou za rok podá písemnou informaci o aktivitách a výsledcích činnosti do porady ministra.

 
Ministr Šebesta se chce pravidelně zajímat o závěry a výstupy ABK s cílem aplikovat je do legislativní praxe a docílit skutečného snížení administrativní zátěže tam, kde to bude objektivně možné, a ulehčit tak hospodaření českým zemědělcům.

 
Seznam členů obnovené Antibyrokratické komise MZe:
 
Lubomír Burkoň           předseda komise, Českomoravský svaz podnikatelů
Ing. Tomáš Kreutzer     Potravinářská komora ČR
Bc. Jaroslav Trávníček  Společnost mladých agrárníků ČR
Ing. Martin Pýcha          Zemědělský svaz ČR
Ing. Petr Krogman         Svaz marginálních oblastí
Ing. Ivan Horák             Agrární komora
Ing. Jindřich Šejvl          Agrární komora
Ing. Martin Plášil           nezávislý
Ing. Jaroslav Šebek       Asociace soukromého zemědělství
Ing. Milena Sedláčková MZe – tajemnice

 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality