KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Zemědělství a lesnictví od roku 1989 v číslech  

30/10/09

Zdroj: Český statistický úřad

Úvodní poznámka:

 

Časové řady obsahují ukazatele zobrazující v některých směrech vývoj ČR v posledních 20 letech.

 

V tomto období však došlo ke značným politickým, hospodářským i sociálním systémovým změnám, na které musela reagovat i statistika změnami ve statistických zjišťováních, používáním nových klasifikací , změnou náplně nebo zavedením nových statistických ukazatelů a nutností přijmout mezinárodní standardy do statistické praxe.

 

Proto se v některých případech nepodařilo sestavit srovnatelnou časovou řadu už od roku 1989, v jiných případech byla časová řada sestavena, ale srovnatelnost údajů je omezená. Uživatelé dat jsou na případnou nesrovnatelnost dat upozorněni buď v samostatných metodických poznámkách k celé kapitole nebo v poznámkách pod příslušnou tabulkou.

 

Zemědělství a lesnictví

 

Tab. Vybrané ukazatele zemědělství

Graf Výroba masa v České republice

Tab. Vybrané ukazatele lesnictví

Tab. Těžba dřeva podle druhů dřevin

Zdroj: Český statistický úřad, aktualizováno dne: 20.10. 2009