KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zemědělská produkce by měla vzrůst o 70 %

13/10/09

Podle prognóz FAO bude nutné do roku 2050 zvýšit zemědělskou produkci o celých sedmdesát procent, aby bylo možné uspokojit požadavky rostoucí světové populace.

 

(lid) – Aby do budoucna měli všichni obyvatelé naší planety dostatek jídla, měla by podle odhadů Světové organizace pro výživu a zemědělství (FAO) zemědělská produkce do roku 2050 vzrůst o 70 procent. FAO je opatrně optimistická a domnívá se podle informací, vydaných zpravodajskou agenturou SDA, která citovala zprávu ze zářijového zasedání FAO v Římě, že by v roce 2050 již nemělo lidstvo trpět hladem.

Například bude nutné, aby se do roku 2050 zvýšila produkce obilovin ze současných 2,1 miliard tun o téměř jednu miliardu tun, produkce masa o více než 200 milionů na 470 milionů tun. Do roku 2050 by mělo podle prognóz OSN dojít k nárůstu světové populace ze současných 6,8 na 9,1 mld. obyvatel a to především v rozvojových zemích. Nejdynamičtější nárůst obyvatelstva se očekává v Africe na jih od Sahary a to v řádu 108 %. Naopak k nejnižšímu nárůstu počtu obyvatelstva (11 %) by mělo podle prognóz dojít v zemích východní a jižní Asie.

Potřeba potravin bude podle FAO stoupat nejenom v závislosti na zvyšujícícm se počtu světové populace, ale také díky rostoucímu životnímu standardu v některých regionech. Světová organizace pro výživu a zemědělství predikuje, že v roce 2050 bude v rozvojových zemích zkonzumováno celých 72 procent světové produkce potravin oproti nynějším 58 %. K požadovanému nárůstu zemědělské produkce však nebude podle FAO stačit jenom zvýšení výnosů u pěstovaných plodin díky lepším agrotechnickým metodám. V rozvojových zemích bude nutné zvýšit celkovou výměru orné půdy o přibližně 120 milionů hektarů, především v subsaharské části  Afriky a v Latinské Americe. Na získání nových osevních ploch bude nutné vynaložit velké investiční náklady. Také zavlažování pěstebních ploch bude nutné výrazně zefektivnit.

 
FAO: Agrarproduktion muss bis 2050 um 70 Prozent gesteigert werden [cit. 2009-10-06],

www.animal-health-online.de

Zdroj: Agronavigátor.cz