KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Výbor k propagaci potravin  

28/10/09

Zdroj:AK ČR

V této těžké době padlo rozhodnutí udělat něco pro propagaci spotřeby českých potravin a pro pozitivní vnímání farmářů mezi širokou veřejností. Paradoxně těžká doba by mohla pomoci vzít rozum do hrsti a táhnout za jeden provaz. Na srpnovém jednání představenstva Agrární komory ČR byl ustaven marketingový výbor.

 

Členství ve výboru je otevřené. V současné době tam pracují členové vedení Agrární komory (AK ČR), zástupci chovatelských svazů, odbytových organizací, univerzit, zemědělců a firem v pozici dodavatelů nebo odběratelů mléčných farem. Připraveny byly dva směry činnosti.

Zvýšit spotřebu mléka

Druhý projekt by měl být v naší režii, bez nutnosti dodržovat pravidla platná pro dotační titul Evropské unie. Měl by být pasován nejen na podporu spotřeby českých potravin, ale i na šíření pozitivního vnímání farmářů mezi veřejností. První vybranou komoditou je mléko.

 

Spolupráce s potravináři a mlékárnami

Navrhujeme financování ze tří zdrojů. Část by měli financovat chovatelé dojných krav odvodem jednoho haléře z dodaného litru mléka. To budou organizovat odbytové organizace za pomoci okresních agrárních komor.

Další zdroj peněz by měli obstarat zpracovatelé, které chceme požádat také o odvod jednoho haléře z odebraného litru mléka. Chceme se pokusit o spolupráci s Potravinářskou komorou ČR a s jednotlivými mlékárnami, protože nejde dělat propagaci bez potravinářů.
Třetím zdrojem budou firmy, které jsou existenčně závislé na fungujících mléčných farmách, například dodavatelé krmiv, technologií, genetiky, pojištění, veterináři a další. Zatím se můžeme pochlubit schválením příspěvku u některých odbytových organizací a u některých dodavatelských firem. Všechny, kteří se budou finančně podílet, velmi rádi zveřejníme, aby bylo zemědělské veřejnosti jasné, komu není lhostejný další osud v této strategické komoditě.

 

Důležitá je profesionalita kampaně

Aby byl tento projekt úspěšný, je třeba zajistit profesionalitu kampaně, naprostou transparentnost a dlouhodobost. Jednou z podmínek pro dotaci projektu je výběr public relations agentury a i na ostatní činnosti bude vždy provedeno transparentní výběrové řízení. Důležitá je důvěra, takže budou k dispozici doklady na prokázání všech výdajů, které mají být k nahlédnutí pro všechny přispěvatele. Vše by mělo začít postupně fungovat od 1. listopadu letošního roku.

Chceme společně oslovit širokou veřejnost s osvětou, jak je pro občany důležité fungující zemědělství a výroba kvalitních potravin. V rámci vrcholícího boje o rozpočet musíme vysvětlit, že dorovnání přímých plateb (top-up) není něco navíc, o co žádáme v době krize, ale že je to něco, na co máme nárok, stejně jako má nárok důchodce na penzi. Osvěta není důležitá jen pro vysvětlení našich požadavků, ale i pro rozhodování mladých kvalitních lidí, aby měli zájem jít do zemědělství pracovat, protože bez nich to v budoucnosti nepůjde. Věřím, že se nám podaří vybrat dostatečné množství peněz, které účelně využijeme na dobrou věc.

Ing. Bohumil Belada
viceprezident AK ČR

První projekt je specializovaný na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků v České republice. Tomu by měl sloužit vypracovaný projekt, jímž se ucházíme o evropské peníze určené propagačním programům. Sloužit právě těmto činnostem má dotační titul Evropské komise. Zda jsme byli úspěšní, zjistíme ve stanovené lhůtě koncem letošního roku. Jde o projekt na tři roky s cílem zvýšit spotřebu mléčných výrobků, popularizovat mléko mezi dětmi a mládeží a zajistit pozitivní medializaci mléka jako zdravé potraviny, která rozhodně patří do našeho jídelníčku.