KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vliv různých dávek dusíkatých a fosforečných hnojiv na výnos a kvalitativní vlastnosti řepky olejky

28/10/09

V australských pokusech byl sledován vliv různých dávek dusíkatých a fosforečných hnojiv na výnos řepky olejky a pšenice, zejména obsah bílkovin a olejnatost.

Na lehkých, převážně písečných půdách jihozápadní Austrálie byla pěstována řepka olejka (Brassica napus) v rotačním sledu s jarní pšenicí (Triticum aestivum). V pokusech byl sledován vliv různých dávek dusíkatých a fosforečných hnojiv, přičemž výsledky ukázaly, že na dosažení 90 % maximálního výnosu potřebuje řepka olejka o 25-60 % méně fosforu než pšenice. Pokusy byly založeny na 7 lokalitách v období let 2000 až 2003. Aplikovány byly: čtyři dávky dusíkatého (0-138 kg.ha-1 N ve formě močoviny – 46 % N) a 6 dávek fosforečného hnojiva (0-40 kg.ha-1 P ve formě superfosfátu – 9,1 % P). Na dosažení 90 % maximálního výnosu bylo u řepky olejky potřeba aplikovat o 40 % více dusíku (16-75 %) a o 25 % méně fosforu (12-43 %) než u pšenice. Na všech 7 lokalitách u obou plodin se při aplikaci zvýšené dávky dusíkatého hnojiva neprojevila potřeba úpravy hnojení fosforem pro zajištění 90 % maximálního výnosu. Při zvýšené dávce fosforečného hnojiva se však projevila potřeba zvýšení dávky dusíkatého hnojiva. Hnojení fosforem nemělo prokazatelný vliv na obsah bílkovin v řepce olejce a pšenici a na olejnatost řepky olejky. Na základě předcházejících pokusů je však možné konstatovat, že vyššími dávkami dusíku se zvýšil obsah bílkovin v řepce olejce i pšenici a snížila se olejnatost řepky olejky. Interakce dusíku a fosforu byla vždy průkazná u výnosu, nebyla však průkazná u obsahu bílkovin a olejnatosti.

Zdroj: Agronavigator.cz


Zařazeno v Rostlinná výroba