KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Verticillium na cukrovce

01/10/09

Typickými symptomy napadení jsou pergamenovité nekrózy na jedné straně listu.

Od poloviny července se v některých porostech cukrovky objevují světlejší listy nebo listy, které vykazují symptomy vadnutí. Tento jev byl pozorován již v minulých letech, vždy koncem léta, regionálně na jednotlivých polích nebo plošně.

Typickým příznakem je pergamenovitá nekróza na jedné straně listu. Při těžším průběhu infekce dochází ke ztrátě velké části starších listů. Srdéčkové listy jsou stlačeny a vykazují černé okraje.

Podle dosavadních pozorování byly postiženy zvláště dobře vyvinuté porosty. Testy ukázaly, že na napadených plochách se vždy vyskytovala půdní houba Verticillium, která v jiných plodinách dosahuje velkého hospodářského významu. Houba ucpává cévní svazky rostlin, což vede k hnědnutí kořenových špiček a změně barvy cév v listových řapících. Na procesu rozkladu listového aparátu se mohou podílet i jiní houboví patogeni, např. r. Fusarium.

Možnosti přímé ochrany dosud nejsou známy. Top Agrar, 2009, č. 9, s. 50

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba