KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Urychlené výplaty SAPS mohou začít  

02/10/09

Ve čtvrtek schválil ministr zemědělství Jakub Šebesta tzv. redukční koeficient pro výplatu SAPS. Tento koeficient je nezbytný pro výpočet sazby na hektar, která byla pro rok 2009 stanovena na 3 710,00 Kč/ha. Jedná se o výrazný nárůst oproti předcházejícím rokům.

 

„Již dříve jsem rozhodl o tom, že SAPS se budou vyplácet v termínu od 16. října, vzhledem k vážné ekonomické situaci,“ řekl ministr Šebesta a dodal: „Poté, co jsem schválil redukční koeficient a byla stanovena sazba na hektar zemědělské půdy, zahájí SZIF okamžitě proces administrace a vyplácení, platba se tak dostane k zemědělcům velmi brzy.“ Podle údajů SZIFu je oprávněná plocha na SAPS v roce 2009 celkem 3 512 716,75 ha. Dle všech nutných údajů byl redukční koeficient vypočten na 0,9875. Použitím tohoto koeficientu se stanovuje platba na 1 hektar zemědělské půdy v režimu SAPS v ČR pro rok 2009 na 3 710 Kč/ha.

Národní obálka byla pro rok 2009 stanovena na 517 895 tis. eur a referenční výměra půdy pro režim SAPS v ČR je 3,496 mil. ha, z čehož plyne referenční částka na hektar 149,2923 eur/ha. Po uplatnění koeficientu 0,9875 se dostáváme na částku 147,4262 eur/ha, což po přepočtu činí 3 710,22 Kč/ha.

 

Platba na hektar v Kč v ČR od vstupu země do EU více zde

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF