KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Státní zemědělský intervenční fond začal vyplácet zálohy na Jednotnou platbu na plochu (SAPS)

20/10/09

Zdroj: SZIF

 Během prvního dne bylo vyplaceno Kč 1.482.327.216,60

16.10.2009
Jen za první týden administrace vydal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) k dnešnímu dni celkem 9.526 rozhodnutí o přiznání dávky SAPS. Celková částka, kterou zatím odeslaná rozhodnutí představují, činí 7,562 mld. Kč.

Státní zemědělský intervenční fond  začal dnes vyplácet zálohy na Jednotnou platbu na plochu (SAPS) – během prvního dne bylo vyplaceno Kč 1.482.327.216,60

 

 

Jen za první týden administrace vydal Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) k dnešnímu dni celkem 9.526 rozhodnutí o přiznání dávky SAPS. Celková částka, kterou zatím odeslaná rozhodnutí představují, činí 7,562 mld. Kč.

Formou záloh bude počínaje dnešním dnem vyplaceno 70% přiznaných prostředků, a to vždy prakticky hned po té, co se na SZIF vrátí doklad o tom, že rozhodnutí bylo doručeno.

Státní zemědělský intervenční fond zahájil proces administrace jednotné platby na plochu (SAPS) minulý pátek. Platba na 1 hektar zemědělské půdy v režimu SAPS v ČR pro rok 2009 byla stanovena na 3 710 Kč/ha.

Cílem Státního zemědělského intervenčního fondu je proces administrace a výplat maximálně urychlit, aby se hotové peníze co nejdříve dostaly na konta zemědělců.

SAPS (Single area payment scheme – systém jednotné platby na plochu) je zcela rozhodující podpora pro zemědělce, cestou této plošné dotace se dostává každoročně do zemědělství rozhodující množství finančních prostředků. Historicky poprvé od zavedení této nejvýznamnější zemědělské dotace letos umožnila evropská legislativa vyplatit zemědělcům zálohově až 70% přiznané částky dříve, než po 1.prosinci.

V řádném termínu po 1.12. bude zemědělcům vyplaceno zbývajících 30%.

 

 

JUDr. Vladimír  V o r á č e k

vedouci Oddělení vnější komunikace a tiskový mluvčí

Zařazeno v Aktuality, MZe ČR, SZIF