KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko ministerstva zemědělství k protestům formou vylévání mléka

30/10/09

Zdroj: MZe

 

stanovisko k problematické situaci v sektoru mléka.

 

Problematická situace v sektoru mléka MZe řeší od samého počátku, kdy se v tomto odvětví objevily problémy. Jsme si vědomi složité situace, ve které se producenti mléka již delší dobu nacházejí. MZe však maximálně podporuje všechny kroky, které mají za úkol tíživou situaci zemědělců produkujících mléko řešit. Je nám však líto, že už tak problematická situace v sektoru mléka je ještě stupňována protestními akcemi, které podle našeho soudu řešení nepřinášejí a jen znehodnocují drahocennou potravinu.

 

ČR počítá od roku 2010 s podporou trhu s mlékem také prostřednictvím článku 68. Ten umožňuje převést až 3,5 procenta z národní obálky na speciální programy a mléko bude upřednostněno – to představuje ve finančním vyjádření dalších přibližně 800 mil. korun.

 

Posledním krokem ze strany EU je začlenění produkce mléka mezi sektory, pro které lze v případě krizové situace přijmout zvláštní opatření. Minulý týden byl také v Lucemburku schválen dokument, na základě kterého Komise schválila přidělení částky 280 mil. Eur na rok 2010 určených na rozšíření podpůrných opatření v sektoru mléka. Tyto zásahy do trhu s mlékem ale dosáhly stropu svých možností, zlepšení situace lze dosáhnout pouze stimulací poptávky. V této souvislosti stojí za zmínku, že Potravinářská komora připravuje s podporou MZe propagační kampaň na podporu spotřeby mléka a mléčných výrobků. Program ministerstva zemědělství „mléko do škol“ se již také od září rozeběhl.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Zařazeno v Aktuality, Mléko a maso