KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Stanovisko AK ČR k průběžným závěrům jednání Rady minitrů zemědělství v Lucemburku

28/10/09

droj: AK ČR

Zatímní průběh jednání ministrů zemědělství v Lucemburku potvrzuje, že Společná zemědělská politika EU se odklání od společného základu a stále více se nacionalizuje. Nové země včetně ČR stojí před problémem čelit další zásadní nevýhodě, totiž že se Společná zemědělská politika stává soubojem státních rozpočtů a dále se zvětšují rozdíly mezi starými a novými zeměmi.

Z tohoto důvodu není odkup kvót mléka státem v ČR reálný a není ani potřebný, protože ČR národní kvótu neplní. Českým mlékařícím farmářům tudíž toto opatření nic nepřinese. Při této příležitosti AK ČR odsuzuje cenovou politiku českých mlékáren, které farmářskou cenu mléka na rozdíl od zemí staré evropské patnáctky zamrazily. Nyní už je na trhu prostor farmářům ulevit a přikročit k navýšení ceny mléka, což se v ČR neděje.

Pokud se týká posílení pomoci mléčným farmářům ve výši 280 mil. Eur na intervence, hodnotíme tento krok doslova jako mediální trik paní komisařky Boel. V podmínkách ČR to bude znamenat navýšení farmářské ceny mléka v průměru o 5 haléřů na litr a to ještě k tomu s působností od poloviny roku 2010.

Stejně nemůžeme přijmout připravované schválení pomoci „de minimis“ 15.000 Eur na farmu. Vzhledem k tomu, že v ČR mají farmy v průměru desetkrát i více vyšší velikost, pak se jedná o další diskriminační krok vůči nám.

Sečteno a podtrženo – stará EU „vodu káže a víno pije“ a jejich diskriminační politika vůči novým zemím pokračuje.

 

Jan Veleba
Prezident AK ČR

Praha 19. října 2009

Zařazeno v Agrární komora ČR