KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rychlotest březosti u dojnic

05/10/09

Nový německý rychlotest březosti u dojnic by měl být schopen poskytnout velmi brzy po zapuštění plemenic spolehlivé výsledky.

Vědci z Univerzity v německém Göttingenu vyvinuli společně s odborníky z hesenského Svazu testování kvality a výkonnosti a z jednoho průmyslového podniku rychlotest březosti krav. Test by měl být schopen u zapuštěných krav spolehlivě a velmi časně detekovat přítomnost speciálních proteinů ve vzorcích krevního séra. Dosud běžně používané manuální vyšetření březosti je schopné poskytnout hodnověrné výsledky mnohem později a detekce březosti pomocí ultrazvuku je sice možná již v raném stádiu, ale problémem je finanční náročnost této metody.
 
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 8, s. 10

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Konzultační dny