KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Řešila se nerovnost

20/10/09

Na 36. setkání zástupců Visegrádské čtyřky a pozorovatelské země Ukrajiny se v Popradu na Slovensku řešily během dvou dní zasedání především dvě nejpalčivější otázky. První jsou stále přetrvávající nerovné podmínky u zemědělců starých a nových členských zemí Evropské unie a druhým bodem byly nízké ceny mléka, které likvidují stavy krav v Evropě.

 

 

„Zástupci Slovenska, Maďarska, Polska a České republiky se shodují v tom, že o nerovných podmínkách mezi starými a novými členskými státy Evropské unie se stále jen dokola hovoří a nic se k nápravě neděje,“ uvedl prezident Agrární komory ČR Jan Veleba. „Nejsme spokojeni, jak s jednáním ministrů zemí Evropské unie, kteří jen kritizují nerovné podmínky, ale nehodlají tuto skutečnost změnit, tak s postojem nevládní zemědělské organizace EU s názvem COPA, kdy s novým prezidentem Padraigem Walshem z Irska se jen kolem tohoto problému přešlapuje,“ dodal Veleba.

 

Návrh na jednání V-12 v Praze

Česká strana proto na jednání Visegrádské čtyřky (V-4) přišla s návrhem svolat na druhé čtvrtletí roku 2010 do Prahy jednání V-12, tedy zástupců agrárních komor všech nových členských zemí. Druhé čtvrtletí a měsíc květen je zvolen cíleně proto, že již v pololetí příštího roku se bude řešit v Evropské unii návrh na společnou zemědělskou politiku pro roky po datu 2013. Bude to záležitost i agrárního rozpočtu a celkově dalšího vývoje v tomto odvětví. Návrh české strany jednoznačně ostatní tři země schválily.

„Farmáři starých členských zemí alespoň o nerovných podmínkách již hovoří a souhlasí s tím, že jsme znevýhodněni, v tom došlo k posunu. Nicméně se nic na této skutečnosti nemění. Proto zvažujeme obrátit se i na Evropský soud pro lidská práva do Štrasburku, aby se tímto narůstajícím problémem zabývali právníci,“ řekl Veleba.

 

Tématem nízká cena mléka

Dále se jednání V-4 zabývalo i přetrvávající nízkou cenou za mléko. Ta jen v České republice vede k prokazatelnému snižování stavů dojnic, z celkového stavu asi 400 000 kus jde jen letos (v porovnání s rokem předchozím) o úbytek přibližně 23 tisíc kusů, což představuje asi šest procent. Prokazatelné se snižuje i produkce mléka, zhruba na úrovni 5,35 procenta.

Dále se přítomní věnovali i intervenčnímu nákupu obilí a dalším aktualitám v zemědělství tohoto ročního období a ekonomické situaci.

Eugenie Línková