KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rekordní sklizeň řepky, úroda brambor na úrovni roku 2008, 12.10. 2009

13/10/09

Odhady sklizní – září 2009

 

Na základě zjišťování k 15. září 2009 očekává Český statistický úřad sklizeň obilovin celkem 7 713 tis. tun, z nich sklizeň kukuřice na zrno ve výši 704 tis. tun. U obilovin celkem jde ve srovnání s rokem 2008 o pokles o 7,7 %, u kukuřice na zrno o 18 %. Sklizeň řepky ve výši 1 135 tis. tun signalizuje rekordní úrodu v historii ČR, předpokládaná úroda brambor celkem 777 tis. tun je na úrovni loňského roku.

 

Odhad sklizně obilovin celkem 7 713 tis. tun je v porovnání s rokem 2008 o 642 tis. tun nižší a potvrzuje předchozí odhady sklizně základních obilovin. První letošní odhad sklizně kukuřice na zrno 704 tis. tun je meziročně nižší o 154 tis. tun (o 18,0 %), a to v důsledku zmenšení produkční plochy o 19,5 %. Průměrný výnos obilovin celkem je odhadován na 5,08 t/ha a zaostává za výnosem roku 2008 o 6,3 %, u kukuřice na zrno došlo meziročně ke zvýšení výnosu o 1,9 % na 7,68 t/ha.

Očekávaná sklizeň brambor celkem 777 tis. tun je zhruba na úrovni loňské úrody (nárůst o 0,9 %) při předpokládaném výnosu 27,04 t/ha (loni 25,83 t/ha). Odhad sklizně cukrovky technické 2 772 tis. tun je v porovnání s loňským rokem o 112 tis.tun (o 3,9 %) nižší. Očekávaný výnos 52,84 t/ha je nižší proti loňskému výnosu o 4,42 t/ha (o 7,7 %).

Sklizeň naší nejrozšířenější olejniny řepky je odhadována na 1 135 tis. tun (loni 1 049 tis. tun). Jde o rekordní úrodu na kterou má vliv druhý nejvyšší průměrný hektarový výnos v historii – 3,20 t (loni 2,94 t). Meziročně dochází k výraznému snížení očekávané úrody máku – o 31,7 % na 34 tis. tun, a to jak poklesem osevní plochy o 23,2 % na 54 tis. ha, tak i snížením hektarového výnosu z 0,71 t na 0,63 t.

Poprvé byla v letošním roce odhadována sklizeň kukuřice na zeleno a siláž. Při předpokládaném rekordním hektarovém výnosu 36,14 t/ha, by měla dosáhnout úrovně 6 494 tis. tun (loni 6 144 tis tun).

Podrobnější informace – též v regionálním členění – zabývající se i odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a zeleniny jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní – operativní zpráva za září.

 

Přílohy:

Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)

Tab. 2 Publikované odhady Eurostatu vybraných členských zemí