KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Proměny českého venkova

01/10/09

Čtyřdílný seriál o proměnách hospodaření na rodinných farmách odvysílá Česká televize od 03.10. do 24.10. v premiéře vždy v sobotu na programu ČT2 od 9.50 hodin.

Cílem projektu, natočeného za podpory Ministerstva zemědělství, bylo ukázat divákovi, jakou proměnou stále prochází český venkov.

Násilná kolektivizace po únoru 1948, velkoplošné hospodaření a redukce zemědělství na výrobu potravin způsobily na našem venkově nedozírné škody. Po pádu komunismu zásadní proměnu venkova nastartovala pozemková úprava, která lidem vracela zemědělskou půdu, na které jejich předkové hospodařili desítky let. Vztah k usedlosti, k vlastnímu hospodářství a k okolní krajině je pochopitelně u soukromých sedláků a farmářů výrazně odlišný oproti vztahu členů bývalých jednotných zemědělských družstev a státních statků, kde namnoze pracovali jen jako zaměstnanci, a nikoli jako bývalí vlastníci. Farmáři se také často aktivně podílejí na rozvoji obce a angažují se i v regionální politice. Neznamená to ale, že by se na rodinných farmách hospodařilo stejně jako před sto lety. Právě proměnám hospodaření na rodinných farmách se věnuje dokument, který můžete shlédnout ve vysílání České televize v říjnu 2009.

Zařazeno v Rozvoj venkova