KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Proč čeští zemědělci požadují pro rok 2010 vyšší dorovnání přímých plateb

20/10/09

Zdroj: Zemědělský svaz ČR

<!–

Proč čeští zemědělci požadují pro rok 2010 vyšší dorovnání přímých plateb

MOZNA BY TO CHTELO UDELAT PHPKEM popup.php?image=images/articles/large/&action=image

–>

Společná zemědělská politika Evropské unie není ve svých principech „společná“, ale je výrazně protekcionistická ve prospěch starých členských zemí EU-15. Přesvědčivým dokladem této skutečnosti jsou rozdíly v přímých platbách, hrazených z Evropského zemědělského garančního fondu, mezi zemědělci zemí EU-15 a českými zemědělci.

V zemích EU-15 jsou vypláceny přímé platby v průměrné výši 323 EUR/ha zem. půdy (v Německu  ve výši 345 EUR/ha). V ČR dosáhnou jen 178 EUR/ha užité zem. půdy dle LPIS. Na ČR se ale vztahuje ustanovení Smlouvy o přistoupení, podle kterého lze z národních zdrojů v roce 2010 přímé platby dorovnat do 30 % celkové úrovně přímých plateb stanovených pro rok 2013, tzn. o 77 EUR/ha zem. půdy. V ČR by tak přímé platby mohly v roce 2010 dosáhnout celkové úrovně  255 EUR/ha zem. půdy, tj.  79 % průměru zemí EU-15.

 

Výpočtový nárok na přímé platby v ČR pro rok 2010

v EUR/ha zem. půdy


 

V návrhu státního rozpočtu a  jeho kapitoly 329 MZe  pro rok 2010 je na předfinancování přímých plateb hrazených ze zdrojů EU rozpočtována částka 175 EUR/ha zem. půdy. Na národní doplňkové platby je ale rozpočtována  částka pouhých 19 EUR/ha zem. půdy. Přímé platby celkem by představovaly částku 194 EUR/ha zem. půdy, tj. jen 60 % průměru zemí EU-15.

 

Rozpočtované částky na přímé platby v ČR pro rok 2010

v EUR/ha zem. půdy

Finanční a hospodářské krize se na českém zemědělství projevila hlubokým propadem cen, zejména mléka, obilí, řepky a masa (hovězího, vepřového, drůbežího). Zemědělští prvovýrobci prakticky prodělávají na všech tržních komoditách.  Vzhledem k extrémně nízkým cenám za syrové kravské mléko je celý sektor mléčného skotu ve vážném ohrožení.   V ČR pokračuje rozevírání cenových nůžek. Spotřebitelské ceny potravin za měsíc září meziročně klesly na 94,2 %, ceny zemědělských výrobců ale klesly na 78,8 %. 

 

Čeští zemědělci usilují o to, aby Společná zemědělská politika EU výrazněji přispěla k vyvedení jejich podniků z finanční a hospodářské krize a aby dále neprohlubovala rozdíly mezi zemědělci starých zemí a nových zemí EU. Usilují o to, aby v roce 2010 nebyli znevýhodnění nižší úrovní přímých plateb na hektar zemědělské půdy vůči zemědělcům zemí EU-15. Proto čeští zemědělci požadují vyplacení národních doplňkových plateb (tzv. TOP UP) ve výši umožněné přístupovou smlouvou, tj. do výše 77 EUR (cca 2000 Kč) na ha zem. půdy, tj. do výše 7 mld. Kč. Tyto finanční prostředky jsou nutné k udržení konkurenceschopnosti českého zemědělství v rámci společného trhu EU. 

 

Říjen 2009

Zemědělský svaz České republiky, předseda ing.Miroslav Jirovský

Zařazeno v Aktuality