KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Problém GMO nulové tolerance

13/10/09

Evropa potřebuje dovážet sóju aby pokryla potřeby krmivářského a potravinářského průmyslu, ale politika nulové tolerance stopových reziduí GMO to často znemožňuje. 

Münster/Bonn (DVT) – Odmítání řešit problém tzv. nulové tolerance stopových příměsí nepovolených geneticky modifikovaných kulturních plodin ve finálních produktech zpracovatelského průmyslu by podle vyjádření prezidenta DVT (Deutsche Verband Tiernährung) Helmuta Wulfa na výročním zasedání Svazu v Münsteru mohlo přinést krmivářskému průmyslu neúnosná ekonomická rizika. Na dovoz především bílkovinných komponent jako je sója a sojová moučka (80 % ze zemí Severní a Jižní Ameriky) odkázaný evropský zemědělský a potravinářský průmysl je v nevýhodném postavení z hlediska konkurenceschopnosti, protože potraviny živočišného původu, které třetí země produkují za pomoci GMO mají přístup na trh neomezený.

 

Několik nezávislých analýz mj. i analýza nizozemského ústavu LEI vyčíslily ekonomické ztráty současné politiky povolování v oblasti GMO na částku mezi 3,5 až 5 miliard EUR. Hrozící problémy v zásobování jsou existenciální a vyžadují urychlené zákonodárné řešení. Prezident Wulf sází na Radu zemědělských ministrů EU, která by mohla situaci odlehčit zrychleným povolením jednotlivých odrůd. „Potřebujeme řešení, které trvale zajistí právní a ekonomickou jistotu pro jednotlivé subjekty potravinářského a krmivářského řetězce, uvedl prezident Wulf“.

FEFAC (European compound feed manufacturers federation) varuje evropské chovatele před možným nárůstem ceny krmiv, které by mohly v období hospodářské krize ještě dále vyostřit nepříznivou situaci. Cena sóji by mohla narůst minimálně o 20 EUR za tunu díky dodatkové „rizikové prémii“ za americký původ. Mohlo by dokonce dojít k signifikantně vyššímu nárůstu cen v případě, že by již z USA do EU vůbec nebyly uskutečněny žádné další importy.

 

DVT požaduje oddělit technické nastavení pravidel hry pro GM výrobky zpracovatelského průmyslu od diskuse o pěstování a liberalizaci geneticky modifikovaných plodin v EU.

Ungelöstes Problem GVO-Nulltoleranz belastet Futtermittelbranche und Veredlung [cit. 2009-10-08], www.animal-health-online.de EU GMO policy causing concerns Feedstuffs, 81, 2009, č. 31, s. 4

 

Zdroj: Agronavigátor.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba