KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Před námi je rozpočet

05/10/09

Zdroj: Agrární komora ČR

 

Na 23. září připadla v TOP hotelu v Praze významná akce – V. finanční fórum Zlaté koruny. Je dobře se zúčastnit takových akcí, není ale dobře od nich očekávat zásadní novinky či dokonce recepty na řešení současné situace. Většinu rozhodujícího času totiž zaberou exhibice VIP účastníků a na diskuse odborníků z praxe zbyde málo času.

 

Jen pro ilustraci, v hlavním čase před obědem se prezentovali Miloš Zeman, Mirek Topolánek, Miroslav Kalousek, Eduard Janota, Miroslav Singer (viceguvernér ČNB).

 

Nedobrý pocit z finančního fóra


Připravené vystoupení k tématu hospodářské krize z pohledu zemědělství mně tedy bylo, jak se říká, na kočku a jen jsem musel snad padesátkrát od hlavních protagonistů poslouchat, že hlavní je Janotův balíček a ten se musí bez diskusí schválit. Nic víc, nic míň. Na otázku Kamila Janáčka, dřívějšího zástupce ČR v Mezinárodním měnovém fondu, zda tento balíček obsahuje mimo výdajových škrtů a daňových navýšení také nějaké prorůstová opatření, bylo nejprve trapné ticho a poté ministr financí pravil, že to se může dělat někdy později. Na otázku, respektive názor vedle mne sedícího mladého představitele makléřské firmy, že bez morálky a s kvetoucí korupcí to bude velmi obtížné, nebyla odpověď žádná. Takže já „nenárodohospodář a nevrcholný politik či expolitik“ jsem si z tohoto fóra odnesl velmi tíživý pocit, že ve jménu Janotova balíčku a ve jménu snížení deficitu státního rozpočtu je nějaký obor nazývající se české zemědělství těmto lidem srdečně lhostejný.

 

Požadavek na nezvyšování daně z budov vypuštěn

Za této situace jsme připravovali dikci pozměňovacího návrhu, který se týkal vyškrtnutí výrazného zvýšení daní z nemovitostí, a to jak z budov, tak i z půdy z Janotova úsporného balíčku. Když v průběhu politických jednání, která předcházela rozhodujícímu hlasování v Poslanecké sněmovně 24. září, začalo být zřejmé, že tak předložený pozměňovací návrh nemá šanci, aby prošel, tak jsme připravili variantu číslo dvě, ze které byl vypuštěn požadavek na nezvyšování daně z budov. Předkladatelem pozměňovacího návrhu byl místopředseda zemědělského výboru Ladislav Skopal.

Tento pozměňovací návrh, který ponechává současnou výši pozemkové daně, byl schválen 135 hlasy. Je na místě poděkovat předkladateli Ladislavu Skopalovi, stejně jako i dalším členům zemědělského výboru napříč stranickým spektrem, kteří pro náš pozměňovací návrh mezi poslanci lobbovali.

 

Změny v pojištění

I když to do tohoto článku tematicky nepatří, je vhodné se zmínit o pozitivním kroku, kterého jsme po letech jednání společně s PGRLF a Českou asociací pojišťoven dosáhli. Jde o zvýšení podpory na 50 % u pojištění nákazy hospodářských zvířat a všech plodin(stávající výše podpory byla 20% nákaza, 35% polní plodiny a 50% doposud měly jen speciální plodiny).Toto navýšení platí už pro letošní rok.

Janotův balíček máme tedy za sebou a před námi je rozpočet 2010. Klíčové jednání u premiéra je posunuto na 6. října. Před ním, 2. října, se uskutečnilo mimořádné zasedání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR. Jeho cílem bylo provést důkladnou analýzu současné situace z pohledu celé republiky a na jejím základě dohodnout další postup. Především jde o rozpočet 2010 a krizové komodity.

 

Mimořádné jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR

Proto Agrární komora ČR na základě aktuálního vývoje v sektoru, prohlubující se komoditní krize téměř ve všech odvětvích (dlouhodobě mléko, obilí, opětovně vepřové maso), nejasného stavu státního rozpočtu a rozpočtu kapitoly ministerstva zemědělství pro rok 2010, tlaku na další výdaj agropotravinářského komplexu z titulu Janotova úsporného balíčku a neadekvátního přístupu ministerstva zemědělství k řešení uvedených problémů svolala na pátek 2. října 2009 do Velkého Meziříčí mimořádné jednání představenstva a dozorčí rady Agrární komory ČR.

Cílem tohoto jednání bylo prodiskutovat výše zmíněná témata a stanovit další postup Agrární komory ČR k tomu, aby se našla cesta a prostředky, jak odvrátit existenční ohrožení podnikatelských subjektů agropotravinářského sektoru.

Jak z dosavadních informací vyplývá, měl by sektor na základě Janotova balíčku přijít o 5,25 miliardy korun na dorovnání přímých plateb ze státního rozpočtu (namísto více než sedm by měl získat jen necelé dvě miliardy korun) a kromě toho chybí 0,4 miliardy korun v segmentu národních dotací. K tomu všemu se stupňuje tlak řetězců na cenu potravin, respektive diktát na snížení cen zejména u masných a mléčných výrobků. Je tedy příliš mnoho otazníků, příliš velký propad tržeb (v řádu až 20 % proti roku 2008) a příliš málo reálných kroků státní administrativy a politiků směřujících na pomoc zemědělcům (například veto prezidenta zákonu o významné tržní síle). Před úterním jednáním s premiérem je tedy třeba mít jasno.

Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR