KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Potřebuje řepka na podzim dávku dusíku?

28/10/09

Dávka dusíku by měla pokrýt podzimní potřebu, nadbytek však vede k rychlému prodlužování stonků a snížení odolnosti vůči chladu.

Pokud bylo řepce při základním hnojení dodáno organické hnojivo bohaté na dusík, není potřeba na podzim aplikovat ještě dusík v minerální formě.

Řepka by měla být schopna pokrýt podzimní potřebu ve výši 50 až 80 kg N/ha. Bez organického hnojiva se i po velmi dobré předplodině obilovině doporučuje startovací dávka zhruba 40 kg N. Po minerálním hnojení podle odběru předplodina zásobu odčerpá a je spolu se sklizní odvezena z pole. Podzimní hnojení se doporučuje také pro výsevy do mulče a při špatných podmínkách výsevu.

Hnojivo by mělo být každopádně aplikováno brzy, aby podpořilo vývoj rostlin řepky. Při horší zásobenosti půd fosforem je vhodným hnojivem DAP. Při stanovení podzimní dávky je však třeba vzít v úvahu, že nadbytek dusíku již při normální hustotě porostu podporuje velmi rychlé prodlužování stonků řepky a tím se snižuje odolnost rostlin vůči chladu. Porosty, které již jednou dospěly do fáze prodlužování, nelze zkrátit ani regulátory růstu.

Top Agrar, 2009, č. 10, s. 69

Zdroj: Agronavigator.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba