KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Orba snižuje ztráty živin

28/10/09

Ztráta živin se při redukovaném zpracování půdy nesnižuje, ztráty fosforu jsou dokonce vyšší než při zpracování půdy pluhem.

Ztráta živin z půdy se při redukovaném zpracování nesnižuje. To ukázaly výzkumy francouzského ústavu Arvalis Institut du Végétal. A ztráty fosforu dokonce stouply, jestliže bylo zpracování půdy redukováno.

Vědci ve více než 15 let trvajícím pokusu zjistili, že ukládání dusíku v půdě není systémem zpracování půdy téměř ovlivněno. Podsev přes zimu často bývá mnohem efektivnějším způsobem, jak dusík v půdě udržet. Na plochách bez zpracování stoupají ztráty dusíku ve formě plynného amoniaku nebo N2. Ve výzkumném podniku institutu Arvalis v Boigneville činil rozdíl ztrát mezi pozemky s přímým výsevem a pozemky zpracovanými pluhem až 10 kg N/ha ročně.

Fosfor je v půdě obvykle fixován jinými minerály. Vyskytuje se v koncentrované formě v hloubce ornice, popř. se nachází při minimálním zpracování půdy ve svrchní vrstvě. Zatímco při zpracování půdy pluhem se fosfor mísí v pracovní hloubce s humusem a jinými materiály, při redukovaném zpracování půdy je náchylnější k vymývání povrchovými vodami.

Arvalis proto doporučuje provádět hnojení fosforem pod hloubku setí při přímém výsevu nebo aplikací rychle se vsakující kejdy po redukovaném zpracování půdy.
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 10, s. 8

Zdroj: Agronavigator.cz

Zařazeno v Rostlinná výroba