KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministři zemědělství EU se shodli na dalším opatření na podporu sektoru mléka

20/10/09

Zdroj: MZe

Ministři zemědělství EU se shodli na dalším opatření na podporu sektoru mléka
Rada ministrů zemědělství a rybářství EU přijala dnes návrh Evropské komise o začlenění produkce mléka mezi sektory, pro které lze v případě krizové situace přijmout zvláštní opatření a také možnost zavedení systému odkupu mléčných kvót. Současně většinově podpořila návrh Komise přidělit 280 milionů eur na rozšíření podpůrných opatření, které by měly pomoci stabilizovat situaci v odvětví mléka v roce 2010.
19.10.2009

Tisková zpráva
 
V Lucemburku, 19. října 2009
 
 
Rada ministrů zemědělství a rybářství EU přijala dnes návrh Evropské komise o začlenění produkce mléka mezi sektory, pro které lze v případě krizové situace přijmout zvláštní opatření a také možnost zavedení systému odkupu mléčných kvót. Současně většinově podpořila návrh Komise přidělit 280 milionů eur na rozšíření podpůrných opatření, které by měly pomoci stabilizovat situaci v odvětví mléka v roce 2010.
 
Ministři zemědělství se shodli na potřebě rozšířit článek 186 nařízení Rady č. 1234/2007 i na sektor mléka a mléčných výrobků. V případě, že trh s mlékem podlehne náhlé změně, která ho naruší, bude moci Komise rychle přikročit k odpovídajícím tržním opatřením a napomoci tak k nastolení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. „Domnívám se, že k řešení krize v sektoru mléka je nezbytné maximálně využít a rozšířit stávající podpůrná opatření při zachování jejich dočasnosti a stejně tak je potřeba rychle reagovat na aktuální změny na trhu. Preferujeme tedy rozšíření působnosti článku 186 i na sektor produkce mléka“, uvedl náměstek ministra zemědělství Stanislav Kozák, který českou delegaci na jednání vedl.
 
Ministři na dnešním jednání diskutovali také o návrhu Komise na zavedení systému odkupu mléčných kvót. Návrh předpokládá, že členské státy budou oprávněny na dobrovolné bázi vykupovat kvóty od producentů, kteří se rozhodnou natrvalo opustit výrobu mléka, a tyto kvóty uložit do národní rezervy. V případě potřeby by pak mohly v následujícím roce kvóty přidělit producentům, kteří o ně požádají s tím, že finanční zátěž nákupu kvót by nesly národní rozpočty jednotlivých členských států. Právě to považují zástupci ČR za problematické. „Výkup kvót by znamenal další zátěž na národní rozpočet, který se významně liší mezi jednotlivými státy. To může mít negativní vliv na konkurenci na jednotném trhu, proto zastáváme názor, že systém odkupu kvót by měl být financován z rozpočtu EU,“ upozornil náměstek Kozák.
 
Rada rovněž schválila dokument, podepsaný skupinou 21 členských států, na základě kterého Komise schválila přidělení částky 280 mil. Eur na rok 2010, věnovaných na rozšíření podpůrných opatření v sektoru mléka, a to podle výše kvóty členské země. „Je třeba si uvědomit, že jsou to první peníze, které Komise směřuje přímo producentům mléka postižených krizí, a které mohou být použity například na propagaci mléčných výrobků nebo na rozšíření intervenčních nákupů. Vzhledem k výši kvóty v rámci EU, kterou drží ČR ve cca 2% , nedomníváme se, že toto opatření bude mít zásadní efekt,“ upřesnil náměstek Kozák
 
Všechny tyto návrhy musí ještě schválit Rada ministrů financí EU a musí se k nim vyjádřit Evropský parlament.
 
 
Hugo Roldán,
ředitel odboru komunikace MZe