KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Šebesta se zúčastnil  mimořádné schůzky šéfů zemědělských resortů EU

13/10/09

Ministr zemědělství ČR Jakub Šebesta se v Bruselu zúčastnil mimořádného neformálního setkání resortních ministrů členských zemí zaměřeného na  situaci v sektoru mléka. Bilaterálně jednal také se svým francouzským protějškem Brunem Le Mairem.

 

 

Hlavním bodem bilaterálního jednání byla možná řešení do budoucna a situace v obou zemích. Ministři se dotkli i přímého prodeje mléka, které je dnes v České republice kvůli prodeji mléka prostřednictvím automatů aktuálním tématem a kde také Francie získává zkušenosti.

Řádné zasedání Rady ministrů zemědělství se uskuteční 19. října.  Právě tam ministr Šebesta očekává konkrétní kroky na podporu sektoru mléka ze strany Evropské komise.

„Česká republika patří do skupiny zemí, které si uvědomují hloubku krize a snaží se aktivně hledat řešení na evropské úrovni. Proto jsem se dnes zúčastnil schůzky ministrů, kteří se přihlásili k návrhům Francie a Německa shrnutých v deklaraci k situaci na trhu s mlékem,“ řekl ministr.

Česká strana na dnešním jednání podpořila základní teze, jejichž projednáním bude pověřena tzv. Pracovní skupina na vysoké úrovni. Konkrétně se jedná o vytvoření účinného rámce pro organizování producentů a jejich dialog s partnery v potravním řetězci, analýzu tržních nástrojů s cílem jejich dalšího zefektivnění, omezení spekulativních praktik na trhu s mlékem a zajištění maximální transparentnosti a efektivní sledování situace na trhu EU.

„Nejsem nakloněn další přílišné regulaci a vytváření nových struktur, proto budeme prosazovat rychlé, ale pečlivé posouzení všech návrhů, které zazněly, například využití navýšených podpor z národních obálek po vzoru sektoru ovoce a zeleniny,“ upozornil ministr Šebesta.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR